Kobiety Są Bardziej Uwrażliwione na Mieszane Spożycie Alkoholu i Cannabisu


feminizowane nasiona marihuany

Przeprowadzono eksperyment w celu zbadania, czy mieszana konsumpcja alkoholu i marihuany są zależne od danej płci.


Za jednostronnym lustrem zespół badawczy obserwował uczestników palących marihuanę. Prowadząca badanie Bruna Brands i jej zespół chcieli się dokładnie dowiedzieć Ile jointów spożywają młodzi ludzie, jeśli wolno im palić tyle, ile zwykle spożywają? I co dzieje się w sytuacji, gdy wcześniej wypili alkohol?

49 mężczyzn i kobiet w wieku od 19 do 29 lat zgodziło się na spożywanie alkoholu i marihuany w tym samym czasie. Oczywiście do celów naukowych. Badani zostali poproszeni o wzięcie udziału w czterech sesjach rozłożonych na około miesiąc. 28 z uczestników przetrwało cały czas trwania badania. W każdej sesji uczestnicy otrzymywali wódkę z tonikiem i jointa lub placebo bez narkotyków.

Badanie z Kontrolą Placebo

Joint placebo składał się ze specjalnej odmiany marihuany, która nie zawierała żadnej znaczącej ilości THC. W przypadku alkoholu podawano szklankę wody z tonikiem w wariancie placebo, który pachniał alkoholem, ale w rzeczywistości nie zawierał alkoholu. Uczestnicy nie wiedzieli, jaką kombinację placebo lub prawdziwych narkotyków otrzymywali w każdej sesji.

Podczas badań z alkoholem i marihuanę, w której nie podawano placebo, ilość alkoholu obliczano tak, aby każda osoba osiągnęła 0,8 promila alkoholu we krwi. Następnie uczestnicy zostali poproszeni o to, aby tak długo palić marihuanę, aż osiągną poziom odurzenia, jaki zwykle osiągają. Ważne jest również, aby wiedzieć, że wszyscy uczestnicy regularnie palili marihuanę i byli również przyzwyczajeni do picia alkoholu. Nikt jednak według kryteriów medycznych nie był uzależniony.

Kobiety Potrzebują Mniej Marihuany Aby Osiągnąć Taki Sam Stan Odurzenia

Podczas palenia marihuany wykazano, że kobiety biorące udział w badaniu spożywały mniej jointów niż mężczyźni. Wskazywały na to nie tylko obserwacje przez lustro, ale także ważenie resztek spoiny. Jednak informacje zawarte w specjalnym kwestionariuszu na temat intensywności odurzenia wskazują na to, że mężczyźni i kobiety czuli się równie nietrzeźwi. Ponadto zmierzone wartości krwi nie wykazały znaczących różnic w dawce THC.

Kobiety biorące udział w tym badaniu były więc mniej odurzone od narkotyków niż mężczyźni, gdy spożywały alkohol i konopie indyjskie, mimo że spożywały mniej konopi indyjskich. Należy zauważyć, że w sesjach, w których podawano im prawdziwą marihuanę, ale alkohol placebo, kobiety stosowały tyle marihuany, co mężczyźni. Brands i jej zespół wnioskują, że kobiety są bardziej wrażliwe na konsumpcję mieszaną niż mężczyźni.

Niewyjaśniona Przyczyna

Zespół badawczy może jedynie spekulować na temat przyczyn tego stanu rzeczy. Możliwe są między innymi specyficzne dla płci interakcje alkoholu i marihuany na układ sercowo-naczyniowy. Mieszane użycie mogło mieć również różny wpływ na łaknienie, tj. chęć zażycia używek, zarówno u mężczyzn jak i kobiet.

Wreszcie, zespół badawczy wspomina również o ograniczeniach metodologicznych. Należy wspomnieć o stosunkowo małej próbie. Subiektywna ocena poczucia odurzenia przez uczestników jest również obarczona pewną niepewnością. Należy zauważyć, że kobiety mogą reagować bardziej wrażliwie na mieszane spożycie alkoholu i konopi indyjskich i w związku z tym muszą bardziej „uważać”, gdy spożywają obie te substancje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.