Liczba Coffeeshopów w Niderlandach Pozostaje Stabilna


feminizowane nasiona marihuany

Pod koniec 2020 roku w Niderlandach naliczono 565 Coffeeshopów, czyli o dwa mniej niż w poprzednim roku.

Od 1976 roku w Holandii dozwolone jest posiadanie maksymalnie 30 gramów marihuany na własny użytek. W celu legalnej dystrybucji tego produktu coffeeshopy mogą przechowywać do 500 gramów haszyszu i marihuany i sprzedawać do pięciu gramów na jednego klienta. Praktyka ta jednak nadal budzi wiele kontrowersji.

Przede wszystkim polityczny obóz prawicowy, który rządzi w parlamencie od 2002 roku próbuje wszystkiego, przy aktywnym wsparciu lojalnych wobec linii partyjnej przywódców prowincji, aby pozbawić coffeeshopy środków do życia. Dzięki coraz surowszym przepisom udało się w końcu zapoczątkować masowe „wymieranie coffeeshopów”.

Przykładowo, w samym Rotterdamie liczba coffeeshopów zmniejszyła się w ciągu kilku lat z 65 do 37. Jednak w ostatecznym rozrachunku prawie 20 lat restrykcyjnej polityki wobec konopi indyjskich nie zdołało położyć kresu kulturze coffeeshopów, która do tej pory jest na skalę światową unikalna.

Ostatnie liczenie wykazało, że liczba coffeeshopów pomiędzy Fryslân a Limburgiem pozostała w dużej mierze stabilna. Jak wynika z raportu „Coffeeshops in the Netherlands 2020”, który minister spraw wewnętrznych Grapperhaus (CDA) przedstawił w parlamencie, w porównaniu z rokiem 2019 liczba sklepów zmniejszyła się z 567 do 565.

W sumie w latach 2019-2020 ze sceny zniknęło dziewięć coffeeshopów w ośmiu gminach. Pięć coffeeshopów zamknięto z powodu naruszenia kryteriów tolerancji, jeden z powodu prania pieniędzy i jeden z powodu naruszenia przepisów lokalnych. Dwa coffeeshopy zamknięto bez znalezienia nowego operatora. W dwóch z ośmiu gmin, w których zamknięto coffeeshopy, ponownie otwarto taką samą liczbę kawiarni, a ponadto uruchomiono sześć kolejnych coffeeshopów w pięciu różnych gminach.

Amsterdam, Rotterdam i Den Haag były jedynymi gminami, w których znajduje się więcej niż 20 coffeeshopów. Łącznie te trzy miasta prowadzą 241 lokali, co stanowi 42,7 procent całkowitej liczby coffeeshopów w Niederlandach.

W całym kraju istnieje łącznie 102 gminy, które tolerują coffeeshopy. Jednak aż 69,3 procent wszystkich niderlandzkich gmin zakazuje prowadzenia punktów sprzedaży cannabisu, czyli coffeeshopów. Najczęściej są to regiony wiejskie bez większych miast, gdzie mieszkańcy o kalwińskich wpływach z religijnego przekonania odrzucają wszystko, co nowoczesne i zachodnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Komentarz do “Liczba Coffeeshopów w Niderlandach Pozostaje Stabilna”


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.