Cannabis Zwiększa Szansę na Przeżycie przy Nowotworze Mózgu


feminizowane nasiona marihuany

Pierwsze badania kliniczne potwierdzają tą wiadomość.

Po raz pierwszy zostały opublikowane badania, które udowadniają, że cannabis hamuje rozprzestrzenianie się nowotworu nie tylko u zwierząt, ale także i u ludzi, co zwiększa szansę ich przeżycia. Producent ekstraktu cannabisowego o nazwie Sativex ogłosił 7 lutego 2017 roku na konferencji prasowej, że jego produkt znacznie przedłużył życie 21 osobom chorym na glejaka, które brały udział w badaniach.

Sativex to doustny spray, który zawiera mniej więcej takie same dawki THC jak i CBD.

Glejak to najczęściej występujący rodzaj nowotworu mózgu u człowieka i bez terapii prowadzi on w przeciągu kilku miesięcy do śmierci. Leczenie składa się z operacji, terapii naświetleniowej oraz chemioterapii. Jednak mimo tych interwencji ten bardzo groźny rodzaj nowotworu prowadzi po około 15 miesiącach do śmierci, co mogliśmy zauważyć w przypadku Ś.P. Tomasza Kality.

Po operacji nowotwór często powraca. Wtedy mówimy o tzw. nawrocie choroby. Skutecznym środkiem przy chemioterapii glejaka mózgu jest Temodal.

W przedstawionych badaniach mogły brać udział osoby z nawrotem glejaka mózgu. Spośród 21 pacjentów biorących udział w tym badaniu 12 osób otrzymało Temodal wraz z ekstraktem z cannabisu, a 9 pacjentów zostało poddanych standardowej terapii Temodalem i placebo. Po roku terapii żyło jeszcze 53 procent pacjentów, którzy otrzymywali standardową terapię z placebo. Natomiast w grupie, która otrzymywała Temodal i ekstrakt z cannabisu żyło 83 procent pacjentów.

Różnica ta była statystycznie bardzo znacząca. Średnia długość przeżycia wynosiła w tej grupie około 550 dni, a w grupie placebo około 370 dni. Cannabis był dobrze znoszony i nie występowały silne skutki uboczne.

Te wiele obiecujące wyniki mają duże znaczenie, ponieważ cannabinoidy działają inaczej niż leki przeciwnowotworowe, w związku z czym dodatek THC oraz CBD bądź innych produktów może możliwie pomóc także w innych przypadkach nowotworów, co pokazują badana przeprowadzane na zwierzętach.

Badania dotyczące skuteczności cannabinoidów przy glejaku mózgu następowały szczególnie przez grupę naukowców pod przewodnictwem profesora Manuela Guzmana z Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Szczególne poruszenie wzbudził wynik jednego z badań z 2000 roku, po tym jak THC i syntetyczny cannabinoid spowodowały znaczne cofnięcie się glejaka u laborantów.

Po takich wynikach producent Sativexu najwyraźniej nabrał zachęty, aby przeprowadzić dalsze badania z nowotworami innych organów, jak rak płuc, piersi, trzustki, macicy, żołądka, nerek czy prostaty, gdyż istnieją oznaki tego, że cannabinoidy są także skuteczne w tych przypadkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.