Dwie trzecie Amerykanów jest za legalizacją cannabisu

Od 1969 roku w USA co roku przeprowadzana jest ankieta na temat cannabisu. Przeprowadzane przez grupę Gallup gromadzenie danych i analizy społeczeństwa mogą dostarczyć informacji na temat opinii dotyczących cannabisu. Podczas gdy w roku 1969 jedynie 12 procent społeczeństwa w Ameryce było za legalizacją marihuany, to w roku 2000 liczba ta wzrosła już do 30 procent. Najnowsza ankieta wykazała, że aktualnie aż 66 procent amerykańskiej społeczności chce legalizacji cannabisu.

Dwie trzecie Amerykanów jest za legalizacją cannabisu, GanjaFarmer, Ganja Farmer

W 2017 roku przeprowadzono ankietę na temat doświadczeń z cannabisem. Jak się okazało, około połowy Amerykanów przynajmniej raz w życiu miało kontakt z tą używką. W przeciągu trzech ostatnich lat liczba osób obstających za legalizacją ciągle rosła, nawet wśród Republikańczyków większość, bo 53 procent, jest za legalizacją. Wśród Demokratów liczba ta wynosi nawet 75 procent, a wśród wolnych wyborców 71. Millennials, czyli młodzież, w 78 procentach jest za zmianą prawa w kierunku legalizacji, a wśród osób starszych od 55 roku życia liczba ta wynosi 59 procent.

6 listopada mieszkańcy North Dakota i Michigan będą miały możliwość oddania głosu w referendum na temat legalizacji cannabisu. Graniczą one bezpośrednio z Kanadą, gdzie niedawno całkowicie zalegalizowano marihuanę, więc jest duża szansa na to, że większość społeczeństwa zagłosuje za legalizacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana, konopie indyjskie, cannabis, wszystko na temat.