Nadmierne Spożycie Alkoholu i Palenie Tytoniu Mają Zły Wpływ Na Studia


feminizowane nasiona marihuany

Nadmierne spożycie alkoholu i palenie tytoniu wiążą się, jak wynika z badań, z gorszymi wynikami w nauce.

Pierwszy semestr na uczelni niesie ze sobą wiele nowych rzeczy dla studentów. Wielu często przenosi się z domu do innego miasta. Po raz pierwszy uczniowie sami muszą się zreorientować i opanować wyzwania związane z nauką. Muszą nawiązywać nowe kontakty towarzyskie i spełniać wymogi stawiane im przez docentów. Zwłaszcza w tym okresie niektórzy lubią zaszaleć przy alkoholu lub nawet zapalić trawkę. Ale jaki wpływ ma odurzenie alkoholowe i używanie marihuany na naukę?

Zespół badawczy z Uniwersytetu w Santiago de Compostela przyjrzał się tej kwestii i przeprowadził sondaż wśród 258 studentów pierwszego roku studiów w wieku od 18 do 19 lat. Zespół porównał własne deklaracje studentów z ich średnimi ocenami, które osiągnęli pod koniec pierwszego roku na uczelni.

Gorsze wyniki przy ekscesach alkoholowych oraz używaniu konopi indyjskich

Zespół był w stanie udowodnić związek pomiędzy nadmiernym spożywaniem alkoholu i używaniem konopi indyjskich a gorszymi wynikami w nauce. Uczniowie, którzy upijali się co najmniej raz w ciągu ostatniego miesiąca i palili trawkę co najmniej trzy razy w ciągu ostatnich trzech miesięcy, uzyskali gorsze wyniki niż pozostali respondenci. Z drugiej strony, jeśli uczniowie tylko pili alkohol, ale nie palili, nie różnili się od abstynencyjnej grupy porównawczej.

Samo picie alkoholu z pewnością nie jest pozbawione ryzyka, ale wyniki sugerują, że połączenie ekscesywnego picia alkoholu i używania konopi indyjskich w szczególności może mieć niekorzystny wpływ na wyniku w nauce. Możliwy jest bezpośredni negatywny wpływ na pamięć i zdolność do koncentracji. Dyrektor badań María Fernanda Páramo i jej zespół zbadali również inne możliwe wyjaśnienia.

Problemy z ogólnymi wymogami na studiach

Według tego prawdopodobnie rolę odgrywa to, jak dobrze studenci pierwszego semestru są w stanie dostosować się do ogólnych wymogów studiowania. Studenci muszą m. in. motywować się do nauki i generalnie muszą pogodzić się z wymaganiami dotyczącymi wyników w nauce.

Studenci, którzy uciekają się do alkoholu i konopi indyjskich, wydają się być mniej zdolni do przystosowania się do życia akademickiego niż ci, którzy wstrzymują się od używania tych substancji. Brak możliwości dostosowania się do wymogów kierunku studiów wiąże się z kolei z gorszymi ocenami.

Ewentualnym wyjaśnieniem tego związku jest to, że ci, którzy mają trudności z wymaganiami na studiach, częściej uciekają się do narkotyków i używek, które wabią relaksem. Skutki konsumpcji mogą z kolei mieć negatywny wpływ na wydajność poznawczą.

Ale można też wyobrazić sobie odwrotny przypadek: ci, którzy oddają się odurzeniu i używają konopi indyjskich, mogą mieć problemy z przystosowaniem się do codziennego życia na uczelni. O tym, które wyjaśnienie jest bardziej właściwe, nie można zdecydować na podstawie badania.

Niemniej jednak, według zespołu badawczego, ich badania wskazują na ważny aspekt: Studenci, zwłaszcza ci, którzy są odurzeni i używają konopi indyjskich, potrzebują większego wsparcia w integrowaniu się w codziennym uniwersyteckim życiu.

Źródło:

Páramo, M. F., Cadaveira, F., Tinajero, C. & Rodríguez, M. S. (2020). Binge Drinking, Cannabis Co-Consumption and Academic Achievement in First Year University Students in Spain: Academic Adjustment as a Mediator. Int J Environ Res Public Health, 17, 542.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.