Spożywanie Cannabisu Może Zwiększyć Ryzyko Uszkodzenia Płuc


feminizowane nasiona marihuany

Niektóre choroby płuc występują nagle i bez żadnych rozpoznawalnych oznak. Ostatnie badania wykazały, czy używanie konopi indyjskich może być czynnikiem wywołującym takowe schorzenia.

30-letni mężczyzna przychodzi na pogotowie z silnym bólem w klatce piersiowej. Ból pojawił się nagle, na początku przyczyna jest niejasna. Rentgen jego klatki piersiowej pokazuje tzw. odmę opłucnową po prawej stronie płuca. W rozwoju odmy opłucnowej powietrze dostaje się do szczeliny między płucami a ścianą klatki piersiowej, gdzie normalnie nie ma powietrza. Konsekwencją tego jest ograniczona funkcja oddechowa płuc. Mężczyzna nie ma żadnych wcześniej istniejących schorzeń, które mogłyby wyjaśnić odmę opłucnową. Twierdzi jednak, że pali marihuanę codziennie od pięciu lat.

Zespół badawczy prowadzony przez Alessandro Stefaniego badał takie i podobne przypadki w jednym z ostatnich badań. W okresie od stycznia 2009 roku do grudnia 2018 roku w badaniu brali udział pacjenci, którzy przeszli operację odmy opłucnowej w szpitalu uniwersyteckim w Modenie we Włoszech. Podobnie jak 30-latek, badani nie wykazali żadnych istniejących wcześniej chorób płuc. Jeśli odma opłucnowa występuje u osób bez wcześniejszej choroby, jest ona nazywana spontaniczną odmą opłucnową.

Palenie Marihuany ma Związek z Uszkodzeniem Płuc

Celem badania przeprowadzonego przez Stefaniego i jego zespół było zbadanie związku między spożywaniem konopi indyjskich a występowaniem spontanicznej odmy opłucnowej. W tym celu pacjenci byli pytani o ich zachowania związane z paleniem. Spośród 112 osób, około jedna trzecia zgłosiła palenie konopi indyjskich. Ponadto utworzono grupę porównawczą, która nie spożywała konopi indyjskich, ale paliła papierosy oraz nie paliła papierosów. Ponadto zebrano dalsze informacje, które mogą mieć związek z rozwojem spontanicznej odmy opłucnowej.

Wyniki sugerują, że używanie konopi indyjskich wiązałoby się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niektórych aspektów choroby. Należą do nich przewlekłe problemy z oddychaniem, takie jak kaszel i duszność, pęcherzowe choroby płuc i powstawanie odmy opłucnowej. Pneumatyczna odma opłucnowa powstaje, gdy w szczelinie między płucami a ścianą klatki piersiowej gromadzi się coraz więcej powietrza i nie może ono wydostać się na zewnątrz.

Zespół badawczy zwraca jednak uwagę, że nie jest możliwe udzielenie ostatecznej odpowiedzi, czy konopie indyjskie spowodowały tę chorobę. Spożycie tytoniu może być również możliwą przyczyną, zwłaszcza że 37 na 39 badanych osób używających konopi indyjskich również paliło tytoń. Jednakże w innym badaniu porównującym osoby używające konopie indyjskie oraz tytoń i bez jego używania znaleziono również dowody na to, że regularne używanie konopi indyjskich może powodować uszkodzenia płuc nawet bez dodatkowego palenia tytoniu.

Źródła:

Mishra, R., Patel, R. & Khaja, M. (2017). Cannabis-induced bullous lung disease leading to pneumothorax. Case report and literature review. Medicine 96(19): e6917.

Stefani A., Aramini B., Baraldi C., Pellesi L., Della Casa G., Morandi U. & Guerzoni, S. (2020) Secondary spontaneous pneumothorax and bullous lung disease in cannabis and tobacco smokers: A case-control study. PLoS ONE 15(3): e0230419.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.