Nadużywanie Konopi Użytkowych Jest Nierealne


feminizowane nasiona marihuany

Czy Można Się Odurzyć Konopią Przemysłową?

W Niemczech sprzedawcy produktów z konopi włóknistych od wielu lat żyją w ciągłym niebezpieczeństwie, ponieważ w każdej chwili może odwiedzić ich policja i pozbawić całego towaru.

Chociaż produkty te są wykonane z nieodurzających roślin konopi – takie jak herbaty, oleje czy kosmetyki – i nie nadają się do spożycia w celu odurzenia się, to i tak właściciele sklepów z produktami konopnymi cały czas żyją w strachu, że mogą stanąć na skraju swojej egzystencji.

Postępowanie przygotowawcze policji prowadzi do nalotów, a w konsekwencji do wyraźnej przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej przez sprzedawców, o ile nie grozi im kara pozbawienia wolności. Klienci są zirytowani, a nawet sami wpadają w pułapkę nadgorliwych urzędników, co sprawia, że są oni bardziej powściągliwi.

Jednak w rzeczywistości nie ma żadnych powodów, aby snuć jakiekolwiek przypuszczenia dotyczące nadużywania konopi przemysłowych o zawartości THC poniżej 0,2 %, organizacja branżowa sektora konopi indyjskich może teraz potwierdzić nowymi danymi. Po prostu nie warto podejmować żadnych wysiłków, aby odurzyć się konopiami włóknistymi.

Próba Nadużycia Konopi Włóknistych Jest Nieekonomiczna i Praktycznie Wykluczona

Nowe i szeroko zakrojone badanie nieuchronnie pokazuje, że nadużywanie konopi włóknistych do celów narkotykowych nie byłoby w żaden sposób korzystne dla żadnej osoby lub grupy i tym samym nie ma sensu. Praktycznie nie ma możliwości wydobycia z konopi włóknistych niezbędnych substancji czynnych, jak THC, w takiej ilości, aby umożliwić konsumentom odczuwalny efekt odurzenia.

O ile w przeszłości udowodniono już, że ilość konopi włóknistych, którą trzeba by spalić, aby się odurzyć jest niemożliwa do skonsumowania, o tyle w sądach wielokrotnie oskarżano sprzedawców produktów konopnych, o niewłaściwe wykorzystanie produktów konopnych poprzez sporządzanie przykładowo wypieków z zawartością konopi włóknistych. Badania pokazują, że zarzuty te są nieuzasadnione, ponieważ stosowanie konopi jest niewspółmierne do oczekiwanych rezultatów.

Jeśli chcielibyśmy sami wyprodukować ekstrakt z nieodurzających konopi, wymagałoby to 68-krotności ilości surowca, niż gdybyśmy korzystali z konopi indyjskich z czarnego rynku. Gdyby użyć konopi przemysłowej do produkcji THC, to jej przetwarzanie byłoby nieproporcjonalne ze względu na wymagany czas i ogromny koszt. Psychoaktywne działanie konopi włóknistych można porównać z odurzającym potencjałem piwa bezalkoholowego.

0,11 vs. 7,5 grama

Obecnie marihuana dostępna na czarnym rynku zawiera średnio około 13 procent THC. Jeśli chcemy uzyskać efekt odurzający, wystarczy nam jedynie 0,11 grama marihuany, aby wydobyć 15 miligramów THC. Koszt wyniósłby około 5zł. Skręcenie jointa to kwestia jednej do trzech minut, spalenie go to kolejne pięć minut i wymagany efekt zostaje osiągnięty.

W przypadku konopi przemysłowych, czyli takich o zawartości THC poniżej 0,2 % oznaczałoby wysiłek zajmujący co najmniej 75 minut sporządzenie wypieku z zawartością konopi włóknistej. Koszt samego suszu konopnego wyniósłby około 300zł, aby uzyskać równowartość 15 mg THC, czyli co najmniej 7,5 grama suszu konopnego.

Koszty i nakłady są niewspółmierne do korzyści, a marihuana o wysokiej mocy jest łatwo dostępna na czarnym rynku, wyjaśnia Marijn Roersch van der Hoogte, koordynator ds. konopi użytkowych i żywności.

Dlatego też wielu specjalistów oraz właścicieli sklepów z produktami konopnym w Niemczech domaga się zaprzestania licznych zarzutów przeciwko małym i średnim przedsiębiorstwom w tym zakresie. Sporządzony dokument i badania w nim zawarte dają wystarczającą informację, że zarzuty wobec handlarzy konopiami, którzy mogą handlować produktami, jeśli można wykluczyć nadużycia w celach narkotykowych, są bezpodstawne. Okoliczność ta została udowodniona.

Konopie Włókniste Powinny Zostać Usunięte z Listy Środków Odurzających

Również z tego powodu dyrektor zarządzający organizacji branżowej ds. gospodarki konopiami indyjskimi w Niemczech Jürgen Neumeyer domaga się usunięcia konopi włóknistych z listy środków odurzających w celu odciążenia wymiaru sprawiedliwości i zapewnienia większej pewności prawnej.

Już wcześniej Komitet Ekspertów ds. Narkotyków zgodnie z § 1 ust. 2 BtMG i Nowych Substancji Psychoaktywnych zgodnie z § 7 NpSG Federalnego Instytutu Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (BfArM) zalecił, aby konopie włókniste nie były już sprzedawane tylko i wyłącznie w przypadku celów komercyjnych lub naukowych.

Również Bundesgerichtshof stwierdził w wyroku, że sprzedaż konopi przemysłowych odbiorcom końcowym należy uznać za komercyjną. Niemniej jednak w ostatnich latach prokuratura i władze lokalne Niemiec stosują coraz bardziej rygorystyczne interpretacje istniejącego prawa.

Ponieważ jednak nowy rząd federalny planuje dopuszczenie odurzających konopi indyjskich do użytku rekreacyjnego, interpretacja zarzutu nadużycia w handlu konopiami włóknistymi jest podwójnie nieaktualna. W związku z tym zdaniem BvCW liczne zarzuty przeciwko małym i średnim przedsiębiorstwom powinny zostać jak najszybciej zakończone, a konopie włókniste należy niezwłocznie skreślić z listy środków odurzających.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.