Rzucenie palenia papierosów jest trudniejsze przy spożywaniu cannabisu


feminizowane nasiona marihuany

Co różni osoby, które z sukcesem rzuciły palenie papierosów od tych osób, które dalej palą? Trzech naukowców z Francji postanowiło dojść do sedna tego pytania na podstawie reprezentatywnej ankiety.

Prędzej czy później większość palaczy papierosów chce uwolnić się od swojego nałogu. Pierwsze sześć miesięcy po rzuceniu palenia są szczególnie krytyczne. Części chcących rzucić palenie udaje się wyjść z nałogu, innym nie. Kierująca badaniami Fabienne El-Khoury Lesueur oraz dwie inne badaczki za pomocą reprezentatywnej ankiety zbadały, czym te dwie grupy się różnią.

Ponad 2.000 aktualnych oraz byłych palaczy papierosów zostało zankietowanych w ramach telefonicznego wywiadu. Około czterech na dziesięć osób jeszcze nigdy nie próbowało rzucić palenia albo nie wytrzymało dłużej niż sześć miesięcy bez palenia. 17 procentom ankietowanych udało się w przeszłości wytrzymać dłużej niż 6 miesięcy bez palenia, jednak później i tak powróciły do nałogu. 43 procentom ankietowanych udało się całkowicie rzucić palenie.

Osoby spożywające cannabis są mniej zmotywowane do rzucenia palenia papierosów
Porównanie pokazuje, że osoby, które sukcesywnie rzuciły palenie papierosów, są najczęściej starsze i wykazują wyższy poziom wykształcenia niż te osoby, którym jeszcze się to nie udało. Ponadto rzadziej używały one e-papierosy, nie mają zbyt wielu osób palących w swoim otoczeniu i są bardziej świadome ryzyka zagrożenia zdrowia wynikającego z palenia papierosów.

Kolejnym, znaczącym faktorem według analiz jest spożywanie cannabisu: osoby, które palą marihuanę mają mniejszą szansę na rzucenie palenia papierosów. Badaczki wyjaśniły, że osoby spożywające cannabis ogólnie są mniej zmotywowane do rzucenia palenia papierosów. Ponadto dochodzi fakt, że uzależnienie od nikotyny nasila się w momencie, gdy miesza się tytoń z cannabisem.

Ze względu na to, że cannabis jest najczęściej palony, jego spożywanie może być impulsem dla powrotu do nałogu palenia tytoniu. Dlatego radzi się osobom palącym cannabis, aby rzucić również ten nawyk, jeśli chcemy pozostać wolni od palenia.

Wraz ze starzeniem się wzrasta wprawdzie prawdopodobieństwo sukcesywnego rzucenia palenia. Autorki badań zalecają jednak wszystkim palaczom, aby jak najszybciej starali się wyjść z nałogu. Badanie pokazało, że osoby, które rzucą palenie przed ukończeniem 40 roku życia, mają podobną przeciętną długość życia jak osoby, które nigdy nie paliły.

Źródło:
El-Khoury Lesueur, F., Bolze, C. & Melchior, M. (2018). Factors associated with successful vs. unsuccessful smoking cessation: Data from a nationally representative study. Addictive Behaviors, 80, 110-115.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.