Częste Objawy Psychotyczne Przy Używaniu Kokainy


feminizowane nasiona marihuany

U pewnego odsetka osób zażywających kokainę rozwija się psychoza. Zespół badawczy zbadał w ostatniej meta-analizie o jaką liczbę chodzi.

Doświadczenia psychotyczne mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, ale mogą być bardzo przerażające. Osoby cierpiące na psychozę dostrzegają rzeczy, których nie ma, a jednocześnie są przekonane, że tylko ich własne wyobrażenie odpowiada rzeczywistości. Nagle pojawiają się głosy, których nikt inny nie słyszy, albo uczucie bycia śledzonym.

Badania naukowe pokazują, że objawy psychotyczne mogą być wywoływane przez zażywanie substancji psychoaktywnych. Jedną z tych substancji jest kokaina. Zespół badawczy ze Szwajcarii pod kierownictwem Michela Sabe przedstawił teraz najnowszą metaanalizę na ten temat.

Ponad 50 Procent Osób Zażywających Kokainę Doświadczyło Już Psychozy

Zespół badawczy dokonał przeglądu 226 badań i włączył 20 z nich do dogłębnej analizy. Większość badań przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, ale niektóre z nich przeprowadzono w Europie, Kanadzie i Brazylii. W ten sposób można było przebadać w sumie ponad 5.000 osób.

Z analiz wynika, że 56% badanych doświadczyło psychozy wywołanej kokainą. Osoby te w pewnym momencie swojego życia używały kokainy, a następnie doświadczyły psychozy. Wśród osób biorących udział w badaniu, które aktualnie zażywają narkotyki aż 50% doświadczyło psychozy wywołanej kokainą.

Skutki Zażywania Kokainy Mogą Być Przeceniane

Na pierwszy rzut oka wyniki sugerują wysoki odsetek osób używających kokainy, które doświadczają psychozy. Zespół badawczy ostrzega jednak, że osoby biorące udział w badaniu były albo w trakcie leczenia, albo poszukiwały leczenia w związku z używaniem kokainy. Dlatego też uczestnicy mogą nie być porównywalni z innymi osobami, których używanie kokainy nie wymaga jeszcze leczenia.

Również odsetek osób cierpiących na psychozę wywołaną przez spożywanie kokainy może być w ich metaanalizie przeszacowany. W niektórych badaniach wystarczyło na przykład wystąpienie pojedynczych objawów psychotycznych. W innych badaniach psychoza była rozpoznawana tylko wtedy, gdy można było zidentyfikować zaburzenie psychotyczne, zwykle w długim okresie czasu.

Im ostrzejsze kryteria obecności psychozy, tym mniej osób ją miało. Aż u 16% osób, które w pewnym momencie swojego życia używały kokainy, zdiagnozowano następnie zaburzenia psychotyczne.

Ponadto nie można było z całą pewnością stwierdzić, że psychoza została rzeczywiście wywołana przez zażycie kokainy. Osoby, które miały doświadczenia psychotyczne przed pierwszym użyciem kokainy, zostały faktycznie wykluczone z badania. Nie można jednak wykluczyć, że psychoza była spowodowana zażywaniem innych substancji.

Możliwe, że to nie jedna substancja, ale mieszane użycie różnych substancji jest odpowiedzialne za rozwój psychozy. Niemniej jednak ogólne wyniki wskazują, że osoby z problemowym używaniem kokainy są w szczególności narażone na wysokie ryzyko wystąpienia doświadczeń psychotycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.