nasiona marihuany i konopi feminizowane automaty z plonem xxl i dużym thc

Izrael łagodzi kary dla żołnierzy palących marihuanę.

Nie stosuje się już środków dyscyplinarnych przy rekreacyjnym użyciu konopi.

Izrael łagodzi kary dla żołnierzy palących marihuanę., GanjaFarmer, Ganja Farmer

Izraelska Armia w przyszłości nie będzie nakładać żadnych kar dyscyplinarnych na swoich żołnierzy, którzy w wolnym czasie konsumują marihuanę. Generał, który jest odpowiedzialny za monitorowanie tej reformy ogłosił tą wiadomość ludności oraz mediom.

Izrael łagodzi kary dla palących żołnierzy w ten sposób, że oskarżeni o konsumpcję nie będą od razu i systematycznie stawiani przed Sądem Militarnym i nie muszą obawiać się wielomiesięcznych kar pozbawienia wolności. W zamian za to będą poddawani regularnym testom, które mogą potwierdzić ich abstynencję.

Ten krok uzasadnia się tym, że władze nie chcą przekreślać kariery zawodowej żołnierzy przez naruszenie prawa w życiu prywatnym. Tym samym powstaje szansa na odbycie służby bez pobytu w zakładzie karnym, a tym samym na kontynuowanie nauki, co pomoże powrót na wymarzoną drogę.

Żołnierze nie mogą jednak tu liczyć na wielorazowe przymykanie oka ze strony władz, a jedynie w wypadku sporadycznej konsumpcji w warunkach cywilnych. Jeśli istniałyby wystarczające dowody na to, aby wydać akt oskarżenia, zostaną podjęte kroki i sprawa trafi przed Sąd Wojskowy.

Około połowy badanych spraw przez armię policji w Izraelu prowadzonych jest z powodu przestępstw narkotykowych. 128 osób Izraelskiego wojska zostało w tamtym roku skazanych wyrokiem Sądu. Zmiany w prawie są ważne od 1 stycznia 2017 roku. Nie są one jednak ważne dla żołnierzy na służbie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana, konopie indyjskie, cannabis, wszystko na temat.