Uprawa Konopi w Epoce Kamienia Łupanego


feminizowane nasiona marihuany

Ludzie zaczęli uprawiać konopie prawdopodobnie około 12.000 lat temu. Jednak selektywna hodowla w celu zwiększenia efektu psychoaktywnego, czyli poziomu THC, nadeszła później.

Początki uprawy konopi indyjskich sięgają prawdopodobnie bardzo odległych czasów. Międzynarodowy zespół badawczy pod kierownictwem biologa Luca Fumagalli ustalił na podstawie analiz genetycznych, że uprawa konopi indyjskich sięga okresu wczesnego neolitu, czyli około 12.000 lat temu. Konopie, obok pszenicy i jęczmienia, byłyby więc jedną z pierwszych roślin celowo uprawianych przez człowieka. W okresie neolitu ludzie stali się coraz bardziej osiadli i zaczęli uprawiać rolę. Dawni łowcy – zbieracze stali się rolnikami.

Na potrzeby swoich badań Fumagalli i jego zespół przeprowadzili szeroko zakrojone analizy genetyczne materiału genetycznego konopi. Aby tego dokonać, zbadali genomy 110 egzemplarzy różnego pochodzenia. Genom to ogół wszystkich genów znajdujących się w zestawie chromosomów. Niektóre z próbek pochodzą z dzikich roślin konopi, większość z nich została zebrana w Azji, domniemanym miejscu pochodzenia konopi. Ponadto wykorzystano warianty wyhodowane w kilku krajach.

Ukierunkowana Hodowla w Celu Produkcji Konopi Lub Leków Miała Miejsce 4000 Lat Temu

Do tej pory nie było do końca jasne, gdzie roślina ta była uprawiana po raz pierwszy. Analizy genów pozwalają teraz stwierdzić, że pochodzenie konopi indyjskich leży w Azji Wschodniej, a nie w Azji Środkowej, jak wcześniej podejrzewano. Według zespołu badawczego, wynik ten jest również zgodny ze znaleziskami ceramiki sprzed 12 tysięcy lat z południowych Chin i Tajwanu, na której widoczne są odciski sznurów wykonanych z roślin konopi.

Wyniki uzyskane z genomów wskazują, że ludzie zaczęli uprawiać konopie indyjskie specjalnie do różnych celów około 4000 lat temu. Hodowla miała na celu albo zwiększenie zawartości włókna do produkcji konopi, albo wzmocnienie właściwości psychoaktywnych. W każdym przypadku doprowadziło to do utraty funkcji genów, które są odpowiedzialne za produkcję substancji psychoaktywnej THC lub CBD. Psychoaktywna marihuana zawiera stosunkowo dużą ilość THC i niewielką CBD. W odmianach konopi wykorzystywanych jako konopie włókniste, stosunek THC do CBD jest odwrócony.

W rezultacie obie formy pozostały w najwyższym możliwym stopniu odizolowane genetycznie, podczas gdy roślina rozprzestrzeniła się we wszystkich regionach świata. Oryginalna roślina cannabisu prawdopodobnie wymarła. Jak wyjaśnia Fumagalli, jest mało prawdopodobne, że nadal istnieją rośliny oryginalnego cannabisu, ponieważ wszystkie przeanalizowane zdziczałe rośliny są genetycznie zbliżone do odmian uprawnych, a zatem nie reprezentują populacji naturalnego pochodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.