Jak Zmieniło Się Spożycie Alkoholu Podczas Pandemii Koronawirusa


feminizowane nasiona marihuany

Według dużej ankiety internetowej, od czasu wybuchu pandemii większość ludzi pije mniej alkoholu, jednak nie wszyscy.

„Alkohol to twój sanitariusz w potrzebie, alkohol to twój spadochron i twoja łódź ratunkowa” – śpiewał kiedyś znany niemiecki piosenkarz Herbert Grönemeyer. W rzeczywistości, niektórzy ludzie lubią sięgać alkohol, zwłaszcza gdy są zestresowani lub w inny sposób nieszczęśliwi. Albo żeby się zrelaksować lub zapomnieć o zmartwieniach.

Pandemia koronawirusa jest niewątpliwie takim zdarzeniem, które może wywołać negatywne uczucia. Czy i jak zmieniło się spożycie alkoholu w Polsce i innych krajach europejskich podczas pandemii zbadał zespół badawczy na czele z Jacobem Mantheyem z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

Badanie opiera się na ankiecie internetowej przeprowadzonej w 21 krajach europejskich. Badanie miało miejsce w okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku. W sumie wzięło w nim udział ponad 40 000 osób. Według ich własnych wypowiedzi, 68 procent ankietowanych uważało, że pandemia stanowi dla nich obciążenie psychiczne. 17 procent stwierdziło, że zawodowo lub finansowo ucierpiało z powodu skutków pandemii. Jednak są też takie kraje, jak np. Niemcy, które są nadal w stosunkowo dobrej sytuacji. W innych krajach europejskich 27 procent osób stwierdziło, że pandemia dotknęła ich w sposób negatywny, zarówno zawodowo, jak i finansowo.

Upija Się Mniej Ludzi

Jak wynika z badania, pandemia wydaje się mieć różny wpływ na spożycie alkoholu w zależności od tego, jak bardzo ludzie czują się zestresowani. Wyniki wskazują na spadek spożycia alkoholu w całej Europie. Jednak spadek ten był w Niemczech mniej widoczny niż w innych krajach europejskich.

Ogólnie rzecz biorąc, spadek ten wynika z faktu, że zmniejszyły się możliwości i okazji do upijania się. W trakcie lockdownu jakiekolwiek imprezy były zakazane, a kluby i dyskoteki nadal są zamknięte. 29 procent Niemców twierdzi, że od początku pandemii pili mniej alkoholu.

Nieco inaczej było w przypadku osób, u których pogorszyła się sytuacja zawodowa lub które poniosły straty finansowe. Ich spożycie alkoholu w całej Europie nie zmniejszyło się tak bardzo, jak w przypadku reszty społeczeństwa. W Niemczech spożycie alkoholu nawet wzrosło wśród osób cierpiących z powodu negatywnych skutków pandemii. Pomimo tego, że w Niemczech mniejszy odsetek ludności czuje się negatywnie dotkniętym pandemią niż ludność w pozostałej części Europy.

Tani Alkohol Jako Możliwy Powód Wzrostu Konsumpcji

Zespół badawczy jako możliwy powód podaje różne opodatkowanie napojów alkoholowych w Europie. W Niemczech alkohol jest tani, ponieważ jego opodatkowanie jest stosunkowo niskie. Wino nie jest w ogóle opodatkowane, a piwo jest opodatkowane niższą stawką niż wyroby spirytusowe. Jeżeli siła nabywcza zmniejsza się z powodu pogarszającej się sytuacji finansowej, nie ma to takiego samego wpływu na spożycie alkoholu jak w innych krajach, w których alkohol jest bardziej opodatkowany.

Zespół badawczy uważa za dodatkowy problem fakt, że pandemia wpłynęła również na pogorszenie opieki zdrowotnej nad osobami z problematycznym spożyciem alkoholu. Na przykład wiosną 2020 roku stacjonarny odwyk od alkoholu był z reguły prawie niemożliwy. Grozi to wzrostem nierówności zdrowotnych. Manthey i jego zespół sugerują zatem, że ogólny system opieki medycznej powinien również coraz częściej pytać o problematyczne spożycie alkoholu i poprawić dostęp do leczenia.

Źródło:

Manthey, J., Kilian, C., Schomerus, G., Kraus, L, Rehm, J. & Schulte, B. (2020). Alkoholkonsum in Deutschland und Europa während der SARS-CoV-2 Pandemie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.