Ulga w Branży CBD


feminizowane nasiona marihuany

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Nie Uznaje CBD Jako Środek Odurzający

Wciąż młody przemysł CBD musi radzić sobie z wieloma trudnościami, zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Na wszystkich szczeblach istnieją różne przeszkody i pułapki dla młodych przedsiębiorców CBD, między innymi dlatego, że sytuacja prawna często nie jest całkowicie jasna lub jest różnie interpretowana.

Unia Europejska wzbudziła wielki niepokój wśród zwolenników CBD, ponieważ przestawiła się na uznanie produktów CBD wytwarzanych w naturalny sposób za narkotyki. Zgodnie z tym poglądem, byłby to prawdopodobnie koniec dla większości rynku olejów CBD, suplementów żywnościowych CBD i żywności CBD, który rośnie od lat.

Po różnych nieporozumieniach Komisja UE zdecydowała na początku 2019 roku o włączeniu produktów CBD do rozporządzenia w sprawie nowej żywności, czyli novel food. Oznaczało to, że niektóre z produktów CBD znajdujących się na rynku nagle stały się de facto nielegalne, ponieważ były objęte unijnym rozporządzeniem w sprawie nowej żywności, ale nie miały zezwolenia.

Jednak złożone przez dziesiątki dostawców odpowiednie wnioski zostały kilka miesięcy temu wstępnie wstrzymane: na ostatnim posiedzeniu przed przerwą letnią Komisja UE postanowiła powołać się na Jednolitą Konwencję Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających z 1961 roku i uznać CBD za środek odurzający.

Oczywiście nie ma to większego sensu, ponieważ CBD ze względu na brak działania psychoaktywnego nie może być stosowane ani jako środek odurzający, ani jako narkotyk, ale takie wybryki są dobrze znane w UE. Nawiasem mówiąc, jest to sprzeczne z obecnymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia WHO, która chce sklasyfikować konopie indyjskie jako mniej niebezpieczne niż zgodnie ze standardami konwencji ONZ z 1961 roku, gdzie konopie indyjskie, tj. THC, ale także CBD, są utożsamiane z heroiną i kokainą.

W związku z tym Komisja UE przyjęła ostatnio stanowisko, że jeżeli CBD jest sklasyfikowane jako środek odurzający, to nie można go klasyfikować jako żywność, a zatem nie jest to nowa żywność. W rezultacie cały europejski przemysł CBD nagle znalazł się w niebezpieczeństwie.

Jednak jeden z przedsiębiorców branży CBD, Antonin Cohen, założyciel znanej firmy Harmony, od sześciu lat prowadzi w sądach francuskich i europejskich spory z inną założoną przez siebie firmą, KanaVape, ponieważ władze francuskie chciały zakazać mu sprzedaży oleju CBD importowanego z Czech.

Procesy sądowe, które kosztowały go ponad 200 tys. Euro, w tym tygodniu doprowadziły do wielkiego wyroku dla europejskiego przemysłu CBD: Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie uważa CBD za środek odurzający i stwierdza, że CBD pochodzące z konopi nie powinno być klasyfikowane jako substancja odurzająca w rozumieniu Jednolitej Konwencji z 1961 roku. Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są powszechnie akceptowane przez wszystkie instancje jako ostatnie słowo.

To toruje drogę dla zatwierdzenia CBD jako nowej żywności, czyli novel food. To świetna wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców i miłośników CBD. Pozostaje mieć nadzieję, że Unia Europejska nie planuje dalszych pseudoregulacji, co jest bardzo korzystne dla lobby farmaceutycznego, które ma jasne stanowisko przeciwko przemysłowi CBD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.