Naukowcy Zidentyfikowali Nowy Cannabinoid: THCP


feminizowane nasiona marihuany

Włoscy naukowcy wyizolowali nowy cannabinoid z rośliny marihuany. Jego nazwa to Tetrahydrokanabinobifol, w skrócie THCP, podobno ma podobne właściwości do THC.

Zacznijmy więc od początku. Delta-9-tetrahydrokanabinol, czyli THC, jest głównym związkiem występującym w roślinie marihuany. Długość bocznego łańcucha alkilowego wpływa na aktywność biologiczną tego cannabinoidu.

W szczególności, syntetyczne odpowiedniki THC z dłuższym łańcuchem bocznym wykazały właściwości kanabimetryczne znacznie przewyższające właściwości samego THC.

W ramach próby zdefiniowania profilu fitokannabinoidowego, który charakteryzuje medyczną odmianę konopi indyjskich, włoscy badacze zidentyfikowali nowy fitokannabinoid o tej samej strukturze THC, ale o siedmiokrotnym bocznym łańcuchu alkilowym, a mianowicie delta-9-tetrahydrokannabiforel (THCP).

Ogólne Informacje Na Temat Cannabinoidów

Cechą szczególną rośliny marihuany jest jej zdolność do wytwarzania klasy cząsteczek organicznych zwanych fitokannabinoidami, pochodzących z reakcji enzymatycznej pomiędzy resorcyną a grupą izoprenoidów.

Modułowość tych dwóch części jest kluczem do skrajnej zmienności powstałego produktu, w wyniku czego powstało prawie 150 różnych znanych fitokannabinoidów.

Prekursorami najczęściej występujących naturalnie fitokannabinoidów są kwas oliwetolowy i pirofosforan geranylu, które uczestniczą w reakcji kondensacji prowadzącej do powstania kwasu kanibigerolowego (CBGA).

CBGA może być następnie przekształcony w kwas tetrahydrokanabinolowy (THCA) lub kwas kanabidiolowy (CBDA) lub kwas kanabichromenolowy (CBCA) pod wpływem działania określonego enzymu cyklazy.

Wszystkie fitokannabinoidy są biosyntetyzowane w formie karboksylowanej, która może być przekształcona przez ciepło w odpowiednią formę dekarboksylowaną (lub neutralną). Najbardziej znane neutralne cannabinoidy to niewątpliwie delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC) i cannabidiol (CBD).

Podczas gdy THC jest znany ze swojego działania odurzającego, CBD może mieć między innymi działanie przeciwzapalne i przeciwskurczowe. Wszystkie te cannabinoidy charakteryzują się obecnością bocznego łańcucha alkilowego na grupie resorcycynowej pięciu atomów węgla.

Znane są jednak również inne fitokannabinoidy o innej liczbie atomów węgla w łańcuchu bocznym. Nazywane są one varinoidami (z trzema atomami węgla). Należą do nich, na przykład, cannabidiwaryna (CBDV), Δ9-tetrahydrokanabinobiwaryna (Δ9-THCV) i orkinoidy (z jednym atomem węgla).

Identyfikacja Cannabinoidu THCP

Badacze wyizolowali i scharakteryzowali naturalny związek THCP w ramach swojego badania. Badacze wyizolowali również odpowiedni homolog cannabidiolu (CBD) z siedmiokrotnym bocznym łańcuchem alkilowym (CBDP).

Stwierdzili oni ponadto, że aktywność wiązania THCP z ludzkim receptorem CB1 in vitro jest podobna do aktywności syntetycznego cannabinoidu CP55940, silnego pełnego agonisty CB1.

W różnych badaniach laboratoryjnych naukowcy byli w stanie wykazać, że THCP prawdopodobnie ma podobny sposób działania do THC. Naukowcy doszli więc do wniosku, że nowy cannabinoid może być częściowo odpowiedzialny za farmakologiczne właściwości niektórych odmian konopi indyjskich.

THCP wydaje się mieć jeszcze większe powinowactwo wiążące dla receptora CB1 i większą aktywność kannabimetyczną niż samo THC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.