Nieustanne Spożywanie Marihuany Zmniejsza Szanse Na Odniesienie Sukcesu w Życiu


feminizowane nasiona marihuany

Negatywny Wpływ Palenia Marihuany na Życie

Zażywanie narkotyków przez młodzież jest uważane za zagrożenie. Niedawne badanie wykazało, że nie tyle wczesne rozpoczęcie, co kontynuacja konsumpcji zagraża odniesieniu sukcesu w życiu.

Jak spożywanie marihuany w młodości wpływa na późniejsze życie dorosłego człowieka? Przeprowadzono szereg badań, które dotyczyły możliwych skutków palenia marihuany na odniesienie sukcesu w późniejszym życiu. Regularna konsumpcja jest uważana za szczególne zagrożenie dla rozwoju mózgu i sukcesu w nauce. Istnieją również dowody na to, że wczesne zażywanie konopi indyjskich wiąże się z późniejszym brakiem pracy.

Jake Najman i jego zespół badawczy oceniają, że w tym temacie wciąż pozostają nierozstrzygnięte kwestie. Nie jest jasne, czy wczesne rozpoczęcie spożywania marihuany jest rzeczywiście zwiastunem niekorzystnego rozwoju sytuacji w późniejszym życiu. Czy jest to tylko chwilowy fenomen młodości? I jakie znaczenie mają problemy rozwojowe w dzieciństwie i młodości?

Badania Kohortowe Od Dnia Narodzin

Najman i jego zespół wykorzystali dane z długoterminowego badania kohortowego. Dane te gromadzono od urodzenia aż do 30 roku życia i dotyczyły one około 2350 uczestników. W pierwszych latach życia matki były pytane o zachowanie swoich dzieci. Po ukończeniu 14 roku życia do badania zostali włączeni także młodzi ludzie.

W wieku 21 i 30 lat uczestnicy zostali zapytani o zażywanie konopi indyjskich i amfetaminy. Pytano również o różne dziedziny życia, takie jak poziom wykształcenia, dochody, jakość relacji czy zadowolenie z życia. Na tej podstawie powstała miara, która mówi o ogólnym życiowym sukcesie.

Rola Wczesnego Wejścia w Nałóg na Życiowy Sukces Mniejsza Niż Przypuszczano

Najbardziej uderzającym rezultatem jest silny związek między zaburzeniami zachowania w dzieciństwie a zażywaniem narkotyków w wieku 21 i 30 lat – wyjaśnia zespół badawczy. Na przykład osoby, które napotkały trudności w szkole z powodu agresywnego zachowania lub które w młodości miały problem z policją, najprawdopodobniej miały problem z marihuaną lub amfetaminą.

Jaką rolę w osiągnięciu ogólnego sukcesu życiowego odgrywa wczesne rozpoczęcie zażywania narkotyków? Według zespołu badawczego zażywanie narkotyków wśród młodzieży może mieć mniejsze znaczenie niż dotychczas sądzono. Istnieje wprawdzie związek pomiędzy wczesnym rozpoczęciem zażywania konopi indyjskich lub amfetaminy a problemowym zażywaniem narkotyków w wieku dorosłym. Związek ten można jednak w dużej mierze przypisać wcześniejszym problemom rozwojowym.

„Nie zaobserwowaliśmy znaczącego wpływu na dorosłe życie osób, które zaczęły zażywać same konopie indyjskie lub konopie indyjskie i amfetaminę przed ukończeniem 21 roku życia, ale przestały je stosować przed 30 rokiem życia”, wyjaśnia profesor Najman.

„Zauważyliśmy jednak, że osoby, które zażywały konopie indyjskie i amfetaminę w wieku 30 lat, miały znacznie niższy poziom powodzenia w życiu”.

Kontynuacja Spożywania Marihuany Bądź Amfetaminy Ma Związek z Nie Odniesieniem Sukcesu w Życiu

Zwłaszcza ciągłe zażywanie konopi indyjskich lub amfetaminy do 30 roku życia wydaje się mieć negatywny wpływ na dalsze sukcesy życiowe. Innymi słowy, jeśli już w młodości paliłeś marihuanę lub zażywałeś amfetaminę, powinieneś jak najszybciej zaprzestać jej zażywania, aby nie zagrozić swojej dalszej karierze.

Jednak osoby, które w dorosłym życiu zażywają konopie indyjskie lub amfetaminę, zazwyczaj zaczynają to we wczesnym wieku. 92 procent osób, które zaczynają zażywać konopie indyjskie w wieku 30 lat, zaczęło regularnie zażywać konopie indyjskie znacznie wcześniej. Najman i jego zespół stwierdzili, że nie jest możliwe ustalenie, czy zażywanie narkotyków przyczyniło się do pogorszenia wyników życiowych, czy też niskie wyniki życiowe przyczyniają się do zażywania narkotyków. Możliwe jest również, że obie te rzeczy wpływają na siebie nawzajem.

Zespół doszedł do wniosku, że należy udzielić wczesnej pomocy przede wszystkim tym dzieciom i młodzieży, które wykazują agresywne zachowania lub mają problemy w szkole. Jeżeli w młodości zażywałeś narkotyki, zespół radzi ci jak najszybciej z nimi zerwać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.