Prace Parlamentu Europejskiego nad uchwałą dla medycznej marihuany


feminizowane nasiona marihuany

Parlament Europejski przygotowuje uchwałę na temat medycznej marihuany: wspomaganie badań nad cannabisem, lepszy dostęp do medycznej marihuany. Nie będzie ona jednak prawnie wiążąca. Ma ona jedynie na celu określenie pozycję Parlamentu w tym temacie i nawołuje kraje członkowskie do działania.

Europejski Parlament przygotowuje uchwałę na temat zastosowania cannabisu w medycynie. Projekt złożono już w czerwcu, teraz przechodzi on do następnego etapu głosowania.

Wzmocnienie badań naukowych nad cannabisem
W dokumencie mowa jest między innymi o tym, że badania w dziedzinie medycznej marihuany są niedostatecznie finansowane i powinny zostać odpowiednio wzięte pod uwagę w dziewiątym programie naukowym.

Ponadto Parlament Europejski wzywa kraje członkowskie do pozbycia się przeszkód jakimi są regulacje oraz kwestie finansowe, które często stoją na drodze różnych projektów naukowych na temat cannabisu jako leku.

Ponadto sensownym byłoby ustalenie pierwszorzędnych obszarów badań na temat medycznej marihuany, które zaoferowałyby największą wartość.

Wymaganie wiedzy na temat medycznej marihuany od lekarzy
W projekcie Parlament Europejski obstaje za tym, aby wymagać od lekarzy poszerzanie swojej wiedzy w kwestii zastosowania tego rodzaju lekarstw na bazie cannabisu.

Lekarze na tej podstawie powinni też mieć wyłączne prawo do decyzji o tym, czy dany pacjent z danym schorzeniem powinien być leczony medyczną marihuaną czy też nie.

Poprawa dostępu do medycznej marihuany
W krajach Unii Europejskiej powinien zostać poprawiony dostęp do środków leczniczych na bazie marihuany. Koszta takich lekarstw powinny pokrywać, tak jak wszystkich innych leków, kasy chorych. Pacjenci powinni mieć wybór spośród różnych lekarstw a bazie marihuany.

Państwa UE powinny też zadbać o to, aby zapotrzebowanie pacjentów na medyczną marihuanę zawsze było pokryte i nigdy tego leku nie brakowało.

Regulacje dla medycznej marihuany pomocne w walce przeciwko nielegalnej konsumpcji
Zdaniem Parlamentu regulacja dla medycznej marihuany przytłumiłaby czarny rynek cannabisowy, doprowadziłaby do lepszej kontroli punktów sprzedaży marihuany, ograniczyłaby dostęp dzieci do tej substancji, a pacjentom zapewniłaby legalny i łatwy dostęp do leku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.