Spersonalizowana Medycyna, Czyli Marihuana a Ludzka Genetyka


feminizowane nasiona marihuany

Silny układ odpornościowy zapewniający dobre samopoczucie do późnej starości zależy również od dobrze funkcjonującego układu endokannabinoidowego. Istnieje wiele obiecujących badań dotyczących korzystnego wpływu konopi na ważne procesy w organizmie. Obecnie jedno z badań dotyczy trwającego przez całe życie zażywania konopi indyjskich oraz metylacji DNA.

Zamiast typowych możliwości związanych z kannabinoidami, badania skupiają się na zagrożeniach związanych z dziedzicznością i badają, czy mogą wystąpić interakcje między substancjami czynnymi z marihuany a zaburzeniami psychicznymi. Spożywanie konopi indyjskich często wiąże się z psychozami, lękami lub depresją – co mówią nowe badania na ten temat i na co powinni zwrócić uwagę użytkownicy THC?

Związki Między Konsumpcją Konopi a Metylacją DNA

Konkretnie chodzi o wpływ czynników środowiskowych, który można wykazać na materiał genetyczny. Jeśli w kodzie genetycznym wokół regionów zawierających aminokwasy cytozyny i guaniny dochodzi do „przyczepienia się” grupy metylowej, może to oznaczać uszkodzenie – co zostało już szeroko zbadane w przypadku papierosów i tytoniu.

Wydaje się, że takie wzorce w przypadku zażywania konopi indyjskich pojawiają się sporadycznie, ale jak to często bywa, dotyczy to przede wszystkim młodych ludzi, dla których haszysz i marihuana powinny być tematem tabu.

Obliczenia procentu metylowanego DNA w porównaniu z modelami liniowymi lub oszacowaniami powinny dać większą jasność co do potencjalnych uszkodzeń spowodowanych przez THC.

Już wcześniej zespół badaczy przeprowadził szeroko zakrojoną analizę epigenomu, próbek krwi obwodowej i pochodzenia, a teraz po raz pierwszy przeniósł te powiązania na konopie indyjskie. Zbadano wpływ takich czynników, jak wiek, płeć, wielkość krwinek i możliwe zależności. W sumie przeanalizowano 4190 osób zażywających produkty konopne i 5246 osób żyjących w abstynencji, w tym raporty rodziców dotyczące nieletnich. Spożywanie THC było uważane za długotrwałe spożycie, co empirycznie z pewnością nie jest optymalne.

Geny w Mózgu Uszkodzone Przez Marihuanę?

Podsumowując spójrzmy na korelacje anomalii DNA w mózgu. W badaniu analizowano oddzielnie korę przedczołową, móżdżek i górny zakręt skroniowy. Jeśli produkty z konopi powodują problemy w tych regionach, może to sprzyjać zaburzeniom psychicznym. I rzeczywiście – przy silnym, długotrwałym zażywaniu, głównie w młodości, marihuana może być równie szkodliwa dla genów, jak palenie papierosów!

Chociaż nikt nie twierdzi, że tytoń ogłupia lub rozleniwia, jak często słyszymy w odniesieni do marihuany, to badania pokazują, że papierosy mogą powodować takie skutki i być może są nawet bardziej niebezpieczne niż powszechnie wiadomo.

Jednak haszysz i marihuana wpływają na jeszcze więcej obszarów, takich jak gen receptora apolipoproteiny B, co łącznie może wskazywać na choroby takie jak rak jajników czy nowotwory wątroby. W podsumowaniu badania podkreśla się, że konopie indyjskie często wykazują pozytywny wpływ, głównie na wątrobę, jednak kodowanie białek cytoszkieletowych z wiązaniem włókien aktyny do błon komórkowych jest co najmniej ostrzeżeniem. Niemniej jednak panika nie jest wskazana, ponieważ wpływ ten sam w sobie może być korzystny i wymagać dalszych badań. Konkretne wskazówki dotyczące konsumpcji pozostają jednak w tyle.

Podkreślono natomiast znaczenie nowych technik, które mają doskonałe zastosowanie w przypadku konopi indyjskich i ich stosowaniu, takich jak metylacja DNA wokół odpowiednich sekcji wysp CpG. Kannabinoidy od THC do CBD i ich wpływ na ludzką genetykę pomagają nam zrozumieć, jaki wpływ mają czynniki środowiskowe i jak wykorzystać je w najbardziej korzystny sposób w nadchodzącej, spersonalizowanej medycynie.

Wydaje się prawdopodobne, że w przyszłości marihuana będzie częściowo zalecana, a częściowo surowo zabroniona, w zależności od profilu genetycznego, a to już byłby ogromny krok przeciwko powszechnego odrzucenia substancji czynnych pochodzących z konopi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.