Jaki Związek Ma Picie Alkoholu i Zażywanie Konopi Indyjskich Ze Złymi Ocenami


feminizowane nasiona marihuany

Powtarzający się sondaż wśród studentów wykazał, że picie alkoholu i palenie nie są wystarczającym wyjaśnieniem słabych ocen. Ważna wydaje się również zdolność przystosowania się do codziennego życia uniwersyteckiego.

Na jakie zajęcia muszę uczęszczać? Czy poradzę sobie z programem nauczania? Czy zaprzyjaźnię się z innymi studentami? Rozpoczęcie studiów wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Niektórzy pierwszoroczniacy dobrze sobie radzą z nową rolą, a inni z trudem. Hiszpański zespół badawczy z Uniwersytetu w Santiago de Compostela przeprowadził w 2020 roku pierwsze badanie, jaką rolę odgrywają przy tym picie alkoholu, spożywanie narkotyków oraz konopi indyjskich.

Powtórka Ankiety w Trzecim Semestrze

W swoim najnowszym badaniu María Fernanda Páramo i jej zespół ponownie zapytali studentów o ich wyniki w trzecim semestrze. Badanie dotyczyło nie tylko ocen, ale także ogólnego samopoczucia i zdolności do przystosowania się do wyzwań codziennego życia akademickiego. Spośród początkowych 258 studentów, 144 wzięło udział w powtórnym badaniu.

Naukowcy wyróżnili trzy grupy: część studentów piła alkohol co najmniej raz w miesiącu. Inna część oprócz picia alkoholu zażywała marihuanę. Trzecia grupa nie paliła i rzadko spożywała alkohol.

Osoby Zażywające Konopie Indyjskie Piją Też Więcej Alkoholu

Porównanie grup wykazało, że studenci, którzy pili alkohol i palili marihuanę, częściej i bardziej pili niż studenci, którzy nie zażywali konopi indyjskich. Nie tylko częściej pili alkohol w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, ale także wykazywali więcej oznak problemów alkoholowych.

Podobnie jak w pierwszym badaniu, okazało się, że spożywanie alkoholu i konopi indyjskich wiązało się z niższymi ocenami. Jednak samo zażywanie narkotyków nie było wystarczającym wyjaśnieniem tego związku. Problem ten dotyczył przede wszystkim tych studentów, którzy według własnej oceny nie byli w stanie przystosować się do życia studenckiego. Oprócz regularnego uczenia się obejmuje to na przykład utrzymywanie kontaktów z innymi studentami.

Zażywanie Narkotyków Może Wzmacniać Zachowania Unikowe

Według badaczy jednym z możliwych wyjaśnień dla słabszych wyników badań jest to, że zażywanie narkotyków mogło wzmocnić zachowania unikowe. Rozpoczęcie nauki może wiązać się z lękami i uczuciem samotności. W związku z tym zażywanie narkotyków może być również rozumiane jako sposób radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z nauką.

Może to jednak prowadzić do nasilenia się problemów ze snem i motywacją, co w dalszym ciągu negatywnie wpływa na wyniki w nauce. W trzecim semestrze studenci z grupy spożywającej alkohol i konopie indyjskie mieli więcej problemów emocjonalnych niż studenci, którzy rzadziej się upijali i nie zażywali konopi indyjskich. Na początku badania nie było znaczących różnic w zdrowiu psychicznym studentów.

Dlatego też Páramo i jej zespół podkreślają, jak ważne jest wspieranie studentów w radzeniu sobie z wyzwaniami codziennego życia na studiach. Uniwersytety mogłyby w większym stopniu zapobiegać temu zjawisku i oferować pomoc. Na przykład niektóre uniwersytety zazwyczaj oferują studentom poradnictwo psychologiczne.

Źródło:
Páramo, M. F., Cadaveira, F. & Rodríguez, M. S. (2023). A 2-year follow-up of the effects of combined binge drinking and cannabis consumption on academic performance and adjustment in Spanish third-year university students. Front. Psychol., 14, 1223597. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1223597.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.