W Kontakcie z Byłymi Palaczami Studenci Ograniczają Spożycie Konopi Indyjskich


feminizowane nasiona marihuany

Jak bardzo krąg przyjaciół wpływa na palenie lub niepalenie, nie tylko papierosów, ale i marihuany? W niedawno przeprowadzonym badaniu zbadano, w jaki sposób używanie konopi indyjskich wpływa na środowisko społeczne.

„Pierwszy raz był fantastyczny. Byłem z kilkoma moimi najlepszymi przyjaciółmi. Siedzieliśmy w kuchni, zapaliliśmy kilka jointów i pamiętam, że byłem naprawdę naćpany” – relacjonuje 20-letni Martin w badaniu przeprowadzonym w Danii na temat użytkowników konopi.

Na początku palenie trawki było dla niego zabawnym sposobem spędzania czasu z przyjaciółmi. Ale w pewnym momencie Martin zauważył, że pali coraz więcej i zdaje się tracić kontrolę nad swoim „nałogiem”. Bał się powiedzieć o tym komukolwiek powiedzieć. W oczach jego rówieśników marihuana nie jest narkotykiem, który mógłby powodować problemy lub powodować uzależnienie.

„Naturalny Eksperyment” Bada Efekt Rówieśniczy w Spożywaniu Konopi Indyjskich

Istnieją również dowody w badaniach, że grupa rówieśnicza jest ważnym aspektem używania narkotyków wśród młodych osób dorosłych. „Efekt rówieśniczy” to termin używany w badaniach. „Peer” to angielskie słowo, które oznacza rówieśnik. Jednak nie zawsze jest jasne, co jest przyczyną, a co skutkiem. Z jednej strony, konsumpcja rówieśników może wpływać na własne zachowania. Z drugiej strony, można sobie wyobrazić, że człowiek będzie szukał odpowiednich przyjaciół zgodnie z własnymi skłonnościami. Co jest bardziej prawdziwe?

W celu bardziej szczegółowego zbadania tej kwestii, dyrektor studiów Yi Li z Chin i jego współpracownik Guang Go z USA, jak piszą, skorzystali z okazji do przeprowadzenia naturalnego eksperymentu. W badanie zaangażowanych było prawie 2000 studentów na jednym z uniwersytetów w USA. W USA studenci często mieszkają w domach studenckich, które należą do ich uniwersytetu. Kto dzieli swój pokój z kim, często jest ustalane losowo przez uniwersytet. Studenci nie mogą sami decydować, z kim mieszkają. Osobiste upodobania są zatem wykluczone.

Mniejsza Konsumpcja Jeśli Współlokatorzy Również Przestali Palić

Yi Li i Guang Go w celu dokonania swojej oceny upewnili się, że w badaniu będą brali udział tylko ci studenci, którzy rzeczywiście mieszkają z losowo wybranymi współlokatorami. Jednakże, zgodnie z ich analizą, efekt rówieśniczy odnosi się tylko do części studentów. Na przykład ci, którzy nie mieli doświadczenia z konopiami indyjskimi przed rozpoczęciem badania, nie byli pod wpływem palących współlokatorów. Ich stosunek do niekonsumpcji wydawał się być skonsolidowany. W tym przypadku nie można zaobserwować efektu rówieśniczego.

Inaczej było w przypadku studentów, którzy już przed studiami mieli okazję palić marihuanę. Ich zachowania konsumenckie zmieniały się, gdy zamieszkali oni z pewnymi osobami. Jeśli ta druga osoba nigdy nie była naćpana, nie zmieniło to zachowań konsumenckich uczniów. Jeśli druga osoba paliła zarówno przed, jak i po badaniu, nie miało to również wpływu na częstotliwość stosowania marihuany. Studenci ograniczyli jednak używanie konopi indyjskich, jeśli ich współlokator przestał palić podczas studiów.

Wydaje się więc, że efekt rówieśniczy występuje w przypadku byłych palaczy, ale nie tych, którzy nigdy nie palili. Li i Go mogli jedynie udowodnić znaczący wpływ na używanie konopi indyjskich przez uczniów tylko wtedy, gdy byli użytkownicy spotkają się z osobami wciąż używającymi tego narkotyku.

Jednakże, według naukowców, wyniki nie mogą być uogólnione. Odnoszą się one tylko do grupy studentów. Co więcej, Yi Li i Guang Go nie zbadali w swoich badaniach, co mogło być przyczyną stwierdzonego efektu. Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że studenci, którym udało się rzucić używanie marihuany, rozmawiają o tym z kolegami palaczami. Byli użytkownicy są zazwyczaj uważani za bardziej wiarygodnych niż na przykład rodzice lub media.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.