Czy CBD Zostanie w Europie Zakazane?


feminizowane nasiona marihuany

Wszyscy ci, którzy od pewnego czasu śledzą przemysł konopny lub korzystają z produktów CBD z pewnością już wiedzą, że ostatnimi czasy coraz częściej dochodzi do dyskusji na temat samego CBD oraz podejmowane są różne kroki w kierunku jego zakazu.

Nierzadko zdarza się, że w całej Europie policja robi naloty na sklepy z produktami konopnymi, a producenci ekstraktów CBD otrzymują zakazy sprzedaży. W tym artykule chcemy nieco naświetlić całą tą sytuację od zaplecza.

Liczby, Dane, Fakty: Jaka Jest Sytuacja Prawna Rośliny Marihuany?

Zanim przejdziemy do ewentualnego zakazu CBD i tego, co za nim stoi, zacznijmy od przedstawienia kilku danych, aby zrozumieć, dlaczego w ogóle doszło do takiej sytuacji? Prawa i przepisy dotyczące obchodzenia się z konopiami indyjskimi i ich klasyfikacji są stosunkowo stare.

Na przykład w 1961 i 1971 roku w Konwencji Narodów Zjednoczonych o kontroli narkotyków zdecydowano, że konopie indyjskie zostaną umieszczone w wykazie 1 niezwykle niebezpiecznych substancji, tuż obok heroiny i kokainy.

Przykładowo w Niemczech ustawa o narkotykach weszła w życie w 1982 roku, zastępując istniejącą do tej pory tzw. ustawę opium, i brzmi ona następująco: „Do celów niniejszej ustawy, środkami odurzającymi są substancje i preparaty wymienione w załącznikach od I do III. THC jest oceniane jako niehandlowy środek odurzający. Z drugiej strony, CBD w czystej postaci nie jest oceniana jako narkotyk.”

WHO Jest Zwolennikiem Cannabidiolu, Czyli CBD

W 2019 roku WHO wyraźnie zaleciła usunięcie czystego Cannabidiolu z Harmonogramu 1 Konwencji Narodów Zjednoczonych o kontroli narkotyków. WHO zaleciła również następujący przypis dotyczący CBD: „Preparaty zawierające głównie CBD i mniej niż 0,2 % THC nie są objęte kontrolą międzynarodową.”

WHO powtórzyła również w tej nowej ocenie, że CBD powinno być dostępne bez recepty i że najnowsze dowody naukowe wskazują, iż ma ono dobry profil bezpieczeństwa.

Co Może Oznaczać Zakaz Stosowania CBD Dla Przemysłu Konopnego?

Gdyby Komisja UE zaklasyfikowała Cannabidiol jako produkt leczniczy, to automatycznie nie byłoby już możliwe oferowanie ekstraktów CBD jako suplementów żywnościowych dostępnych bez recepty. Nieautoryzowana sprzedaż leków może spowodować wszczęcie postępowania karnego i nie jest trywialnym przestępstwem. Takie naruszenie może oznaczać dla spółek konopnych, że ich wszystkie transakcje biznesowe zostaną zakazane.

Co Może Oznaczać Dla Ciebie, Jako Konsumenta, Zakaz CBD?

Zakazanie samego CBD oraz produktów z jego zawartością oznaczałoby dla konsumentów całkowity brak dostępu do produktów CBD, a jeśli miałyby one być dostępne wyłącznie na receptę wydaną przez lekarza lub weterynarza, to również tutaj napotykamy na problemy, gdyż zanim taki produkt trafi do apteki, musi najpierw zostać wyprodukowany, co w przypadku CBD, które wywodzi się z rośliny, trwa o wiele dłużej, niż w przypadku produkcji chemicznych leków. Koncerny farmaceutyczne raczej nie są zainteresowane leczeniem pacjentów, gdyż logicznie rzecz biorąc, zdrowy pacjent, to stracony pacjent, a jak już wiadomo, CBD to bardzo skuteczny środek w leczeniu wielu schorzeń i dolegliwości.

Jak Może Wyglądać Przyszłość Ekstraktów z CBD?

Nie ma wątpliwości, że istnieje pilna potrzeba wprowadzenia rozsądnych regulacji w interesie ochrony konsumentów. Czy to w formie znaków jakości, które będą jednolicie stosowane, czy też poprzez oficjalne przepisy rządowe. Konsumenci muszą wiedzieć, jakie produkty mogą z czystym sumieniem kupować i używać.

Rozporządzenie to musi jednak uwzględniać możliwość stworzenia gospodarki wolnorynkowej dla wszystkich uczestników rynku. Nie do przyjęcia jest sytuacja, w której kilka dużych przedsiębiorstw, które dokonują niezbędnych małych zmian, jest traktowanych priorytetowo, a drobni rolnicy lub mniejsze przedsiębiorstwa konopne są wypychane z rynku przez zbyt surowe przepisy. Musi być zachowana różnorodność, a ochrona konsumentów traktowana jako najwyższy priorytet, pod każdym względem. Mówimy przecież o produktach związanych ze zdrowiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.