CBD Przeciwko Wysokiemu Ciśnieniu Krwi


feminizowane nasiona marihuany

Wysokie ciśnienie krwi, zwane w języku fachowym nadciśnieniem tętniczym, jest w krajach zachodnich stałym problemem. Szacuje się, że średnio co czwarta dorosła osoba cierpi na nadciśnienie tętnicze. Problem jest często nierozpoznawany przez wiele lat, ponieważ towarzyszące mu objawy są początkowo bardzo rozproszone i subtelne.

Wiele lat później nieleczone nadciśnienie tętnicze może być przyczyną śmiertelnych chorób, takich jak zawał serca lub udar. Medycyna szkolna leczy nadciśnienie za pomocą leków, głównie beta-blokerów. Styl życia i dieta również mają znaczący wpływ na ciśnienie krwi. Teraz jest nowe badanie, które pokazuje, że ciśnienie krwi może również mierzalnie obniżyć CBD.

Obiecujące Badanie

W sierpniu 2023 roku opublikowano wyniki badań chorwackiej kliniki uniwersyteckiej, która badała, w jaki sposób CBD wpływa na ciśnienie krwi. 51 pacjentów z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem tętniczym podzielono na dwie grupy.

Pierwsza grupa początkowo otrzymywała CBD doustnie przez 5 tygodni, a druga przez 5 tygodni otrzymywała placebo. Następnie kolejność została zmieniona. Aby w jak największym stopniu uniknąć zafałszowania wyników, do badania wybrano tylko pacjentów, którzy nie przyjmowali leków przeciwnadciśnieniowych. Ponadto wybrano tylko tych pacjentów, którzy nie zażywali żadnych produktów pochodnych konopi indyjskich.

W badaniu CBD podawano doustnie w kapsułkach. W zależności od masy ciała pacjenta, przez pierwsze 2,5 tygodnia podawano pojedynczą dawkę dobową 225 mg i 300 mg. Następnie dawkę zwiększono do 374 mg i przez pozostałe 2,5 tygodnia do 450 mg.

W celu ilościowego określenia wyników wykorzystano średnie ciśnienie tętnicze. Jest to średnia wartość skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Skurczowe ciśnienie krwi odnosi się do ciśnienia w czasie, gdy krew jest pompowana z serca do naczyń krwionośnych. Rozkurczowe ciśnienie krwi jest z kolei ciśnieniem, które panuje w naczyniach, gdy krew jest ponownie zasysana do serca poprzez kurczenie się mięśnia sercowego.

W grupie otrzymującej CBD średnie ciśnienie tętnicze znacznie spadło w ciągu tych 5 tygodni. Ciśnienie spadło u pacjentów przyjmujących CBD średnio o 4 mmHg w ciągu 24 godzin. Jednostka miary mmHg oznacza milimetry rtęci i jest wzorowana na znormalizowanej słupie rtęci używanej do pomiaru ciśnienia krwi w poprzednich urządzeniach.
W grupie placebo nie stwierdzono statystycznie istotnej zmiany ciśnienia tętniczego krwi w tym okresie.

Pośredni Wpływ CBD

Naukowcy odkryli, że podawanie CBD zmniejsza stężenie urotensyny-2 we krwi. Urotensyna-2 jest peptydem, który ma działanie zwężające naczynia krwionośne, a tym samym może zwiększać ciśnienie krwi.

Stwierdzono bezpośrednią korelację między podaną dawką CBD, czasem przyjmowania i stężeniem urotensyny-2, której nie można wyjaśnić żadnymi innymi przyczynami statystycznymi. Nie zaobserwowano również żadnych zmian w stężeniu urotensyny- 2 w grupie placebo. Najwyraźniej CBD hamuje uwalnianie urotensyny-2, obniżając w ten sposób ciśnienie krwi.

CBD Jest Skuteczne Również w Walce z Nadciśnieniem Spowodowanym Stresem

Ciśnienie krwi jest kontrolowane nie tylko przez urotensynę-2, ale także przyspieszone tętno wywołane stresem powoduje wzrost ciśnienia krwi, nawet jeśli tylko na czas trwania stresu. Jednak dla wielu w dzisiejszym świecie stres jest stałym towarzyszem, więc jego trwały wpływ na ciśnienie krwi, a tym samym na zdrowie ścian naczyń krwionośnych, jest nie do przecenienia. W badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii w 2017 roku zbadano wpływ CBD na wywołany psychicznie stres.

Dziewięciu ochotnikom poddano symulacji bodźca stresowego, zmuszając ich do rozwiązywania zadań pod presją czasu. W dwóch cyklach uczestnicy otrzymywali pojedynczą dawkę 600 mg CBD i placebo. Ciśnienie krwi mierzono i rejestrowano w sposób ciągły przez 2 godziny po przyjęciu leku. Okazało się, że średnie ciśnienie tętnicze w grupie CBD było znacznie niższe niż w grupie placebo. Na początku badania stężenie było średnio o 3 mmHg niższe, natomiast po 2 godzinach było średnio o 10 mmHg niższe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.