Cannabis Nursing Jest Uznawany Za Specjalistyczny Obszar Medycyny w Stanach Zjednoczonych


feminizowane nasiona marihuany

Chociaż konopie indyjskie są u nas obecnie dostępne jedynie w postaci leku, to właściwości lecznicze tej rośliny nadal przez wielu lekarzy nie jest jeszcze w pełni dostrzegane. Pacjentom często trudno jest uzyskać receptę na medyczną marihuanę, nie wspominając już o samej medycznej marihuanie czy jej refundację przez kasę chorych.

Według szacunków z leczenia konopiami indyjskimi mogłoby skorzystać około 16 milionów obywateli, ale obecnie tylko niewielka część z nich ma dostęp do medycznej marihuany. W innych krajach, na przykład w Izraelu, marihuana jest badana w leczeniu różnych dolegliwości od ponad 50 lat, a korzyści płynące z jej różnych substancji czynnych są dość dobrze znane.

Również w Stanach Zjednoczonych, od momentu pierwszej legalizacji medycznej marihuany w Kalifornii w 1996 roku, ponad 40 stanów zalegalizowało już medyczną marihuanę, a ludzie bez ograniczeń korzystają z jej dobrodziejstw. Ponieważ konopie indyjskie są coraz częściej podawane pacjentom podczas leczenia przez personel pielęgniarski, pod koniec września Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek uznało cannabis nursing za odrębną dziedzinę specjalizacji.

ANA – The American Nurses Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek)

Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek (ANA) reprezentuje interesy ponad 5 milionów pielęgniarek w Stanach Zjednoczonych. W opinii z dnia 27.09.2023 roku Związek Zawodowy donosi, że opieka zdrowotna związana z konopiami indyjskimi będzie odtąd postrzegana jako szczególna praktyka opiekuńcza, ponieważ koncentruje się na opiece nad pacjentami poszukującymi informacji i wskazówek dotyczących terapeutycznego stosowania konopi indyjskich. „ANA cieszy się z oficjalnego uznania cannabis nursing za dziedzinę opieki”, mówi prezes ANA Jennifer Mensik Kennedy w oficjalnym komunikacie.

To uznanie podkreśla kluczową rolę i szczególny wkład pielęgniarek w system opieki zdrowotnej i zachęca do lepszej integracji terapii marihuaną dla pacjentów w różnych obszarach opieki zdrowotnej, powiedziała Kennedy. Misją ACNA jest promowanie doskonałości w zakresie opieki nad konopiami indyjskimi poprzez reprezentowanie interesów, współpracę, edukację, badania i rozwój strategii.

Wysiłki te wspierają wizję ACNA, polegającą na poprawie wyników opieki zdrowotnej poprzez tworzenie ścieżek edukacji i kompetencji w zakresie opieki nad konopiami indyjskimi poprzez rozsądek, współczucie, uczciwość i zasady sprawiedliwości społecznej. Prezes ACNA, Rachel Parmelee, powiedziała, że będzie bardzo zadowolona z przełomowego ustanowienia cannabis nursing jako obszaru opieki uznanego przez ANA.

Zmiana Paradygmatów w Opiece – z Marihuaną

Parmalee twierdzi, że pielęgniarki stanowią największą grupę pracowników służby zdrowia, co umożliwiłoby zmianę paradygmatu opieki zdrowotnej. Mogliby oni teraz włączyć różne tryby odnowy biologicznej, wykraczające poza tradycyjną medycynę zachodnią. Opieka nad pacjentami medycznej marihuany wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, aby zarządzać opieką zdrowotną i przezwyciężyć piętno związane z zażywaniem konopi indyjskich w celach medycznych. W ten sposób zmiana mogłaby wzmocnić zdrowe społeczeństwo.

„ACNA” ma na celu trwałe, transformacyjne zmiany, które wzbogacą zarówno specjalistyczne, jak i ogólne praktyki opiekuńcze i ostatecznie przyniosą korzyści pacjentom w całym kraju. Oprócz zaangażowania się w pionierską pracę w dziedzinie cannabis nursing, ACNA pragnie również przyczynić się do szerszego kontekstu praktyki pielęgniarskiej i opieki nad pacjentami. Natomiast Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek (American Nurses Association) jest jedynym organem, który weryfikuje zakres i standardy dotyczące praktyki pielęgniarskiej i potwierdza kwalifikacje zawodowe w praktyce.

Marihuana Jako Lek

ANA twierdzi, że popiera potrzebę badań klinicznych w celu zapewnienia pacjentom i dostawcom specjalistycznych informacji na temat skuteczności medycznej marihuany i zawartych w niej kannabinoidów. W oficjalnej opinii ANA zajęła się już zadaniami i obowiązkami personelu pielęgniarskiego w kontekście stosowania kannabinoidów w opiece zdrowotnej. Uznano i potwierdzono również potencjał kannabinoidów w leczeniu różnych chorób i ich objawów. ANA od ponad 20 lat działa na rzecz bezpiecznego dostępu do terapeutycznej marihuany i pokrewnych kannabinoidów.

Wzywa do naukowego przeglądu statusu marihuany jako narkotyku z I wykazu środków objętych kontrolą zgodnie z ustawą o substancjach kontrolowanych. Zaproponowano umieszczenie konopi indyjskich w II wykazie, co znacznie ułatwiłoby badania nad korzyściami zdrowotnymi konopi indyjskich.

Deklaracja zasad ANA zawierała również wezwanie do opracowania standardów przepisywania leków, „wskazań do stosowania, konkretnej dawki, przebiegu leczenia, oczekiwanego efektu i możliwych skutków ubocznych oraz wskazań do odstawienia leku” oraz standardów opartych na dowodach, które miałyby zastosowanie do medycznego stosowania konopi indyjskich i kannabinoidów. W opinii wzywa się również do ochrony prawnej przed sankcjami karnymi lub cywilnymi dla pacjentów zażywających konopie indyjskie i kannabinoidy w celach leczniczych.

Konopie indyjskie stosowane w opiece zdrowotnej są zatem nie bez powodu postrzegane i uznawane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek jako dziedzina specjalistyczna, którą należy poważnie traktować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.