Czy palenie trawki sprawia, że stajemy się bardziej kreatywni?


feminizowane nasiona marihuany

Niektórzy ludzie są przekonani o tym, że dzięki marihuanie stają się bardziej kreatywni. Jednak czy naprawdę tak jest? W jednym z badań z USA z taki pytaniem musieli się zmierzyć konsumenci konopi.

Istnieją ludzie, którzy są aktywni kreatywnie i mają poczucie, że to właśnie cannabis wspiera ich w procesach twórczych. Steve Jobs, który jest założycielem pewnej firmy z logiem nadgryzionego jabłka ponoć powiedział, że cannabis pomaga mu w byciu odprężonym i kreatywnym. Czy jednak cannabis naprawdę pomaga w tworzeniu nowych rzeczy i czy kreatywni ludzie mają słabość do jarania?

Badaczki Emily LaFrance i Carrie Cuttler z Washington State University właśnie przedstawiły nowe badania na temat związku pomiędzy cannabisem a kreatywnością. Według ich oceny we wcześniejszych badaniach niedostatecznie sprawdzono jak cechy osobowości oddziałują na związek pomiędzy konopiami a kreatywnością. Jak jednak właściwie można zmierzyć kreatywność?

Definicja kreatywności

Generalnie według LaFrance i Cuttler kreatywność można zdefiniować jako kompetencję, za pomocą której rozwijamy nowe i ważne rozwiązania. Rozróżnia się dwie kategorie kreatywności: rozbieżne i zbieżne myślenie. Rozbieżne myślenie to zdolność znalezienia możliwie różnorodnych rozwiązań dla jednego problemu. Zbieżne myślenie pomaga znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla jednego konkretnego problemu.

W jednym badaniu zastosowano dwa testy, za pomocą których zmierzono kompetencje dla myślenia zbieżnego i rozbieżnego. W teście na myślenie rozbieżne probanci mieli minutę czasu na wymyślenie alternatyw, np. do wykorzystania gazet. W teście na myślenie zbieżne probanci mieli za zadanie znalezienie odpowiedzi, która łączy ze sobą trzy niemające ze sobą rzeczy. Na przykład dla słów „Szwajcaria”, „chata” oraz „ciasto” poprawną odpowiedzią było słowo „ser”. Czyli ser szwajcarski, twaróg oraz sernik.

721 studentów brało udział w badaniu LaFrance oraz Cuttler. Średni wiek probantów wynosił 20 lat. Spośród wszystkich uczestników badań 412 konsumowało cannabis, 309 jeszcze nigdy nie paliło albo miało bardzo mało do czynienia z cannabisem. Uczestnicy z jednej strony przeszli przez test na kreatywność, z drugiej strony poproszono ich o samoocenę swojej kreatywności i ile kreatywnych rzeczy stworzyli w przeszłości, na przykład w postaci książek, muzyki, sztuki. Należy dodać, że probanci w momencie przeprowadzania testu musieli być całkowicie trzeźwi.

Brak różnicy w kreatywnych osiągnięciach z przeszłości

Według samooceny palacze marihuany spośród ankietowanych uważają się za bardziej kreatywnych niż inni ludzie. Jeśli jednak zostali spytani o to, jakie kreatywne rzeczy stworzyli w przeszłości, nie zauważono żadnych różnic pomiędzy grupami badawczymi. A więc czy palacze marihuany tylko uważają się za bardziej kreatywnych i w rzeczywistości wcale tacy nie są?

Test na temat rozbieżnego myślenia również nie dostarczył żadnych różnic pomiędzy osobami konsumującymi a niekonsumującymi. Ale osoby konsumujące wykazały lepsze wyniki w testach na myślenie zbieżne. Byli oni w stanie lepiej znaleźć poprawne rozwiązania, które wymagały ukierunkowanej asocjacji.

Otwartość na nowe przeżycia

Wraz z kolejną ankietą LaFrance i Cuttler ujęły ponadto cechy osobowości. Są to podstawowe cechy danej osoby jak neurotyzm, ekstrawersja czy otwartość na nowe przeżycia. Porównanie obydwu grup wyraźnie pokazało, że spożywający cannabis są bardziej otwarci na nowe przeżycia. Jeśli wzięto te dane pod uwagę we wszystkich analizach, różnice pomiędzy grupami na temat rozbieżnego myślenia znikają.

Wniosek tego jest następujący: spożywający cannabis wykazują tylko częściowo umiejętności kreatywne. Jednak prawdopodobnie nie mają one nic wspólnego z paleniem marihuany. Związek pomiędzy paleniem a kreatywnością znikam jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że konsumujący są bardziej otwarci na nowe przeżycia i doświadczenia.

Cannabis nie prowadzi więc do zwiększonej kreatywności. O wiele bardziej są to z reguły bardziej kreatywni ludzie, którzy są otwarci na spożywanie marihuany.

Źródło:
LaFrance, E. M. & Cuttler, C., (2017). Inspired by Mary Jane? Mechanisms underlying enhanced creativity in cannabis users. Consciousness and Cognition, 56, 68-76.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.