Czy Tytoń Nasila Działanie Cannabisu (Marihuany)?


feminizowane nasiona marihuany

Zwykły joint często oprócz marihuany zawiera jeszcze dodatkowo tytoń. Nasuwa się więc pytanie czy zawarta w nim nikotyna ma możliwie jakiś wpływ na działanie cannabisu? Zespół naukowcy postanowili odpowiedzieć na to pytanie przeprowadzając eksperyment.

W danym eksperymencie palenie jointów przebiegało według dokładnych zaleceń. Każde pociągnięcie trwało cztery sekundy, a następnie każdy biorący udział w badaniu musiał zatrzymać oddech na osiem sekund. Nie była to w prawdzie konsumpcja o zmniejszonym ryzyku, ale dzięki temu zagwarantowano, że wyniki badania nie będą sfałszowane z powodu różnych technik inhalacji.

Prowadząca badania Chandni Hindocha wraz ze swoim zespołem chcieli dowiedzieć się, czy nikotyna ma wpływ na działanie marihuany. Powodem tego jest fakt, że większość palaczy marihuany w Europie używa do kręcenia jointów mieszankę z cannabisu oraz tytoniu.

Dwunastu mężczyzn oraz dwanaście kobiet w wieku średnio 24 lat wyrazili gotowość do palenia jointów w kontrolowanych warunkach i na koniec wypełnienia odpowiednich ankiet z różnymi pytaniami. Wszyscy probanci okazjonalnie spożywały cannabis i żaden z nich nie wykazywał uzależnienia od tej używki.

Uczestnicy badań podczas czterech posiedzeń otrzymali po jednym joincie. Ze względu na to, że działanie narkotyku w dużej części zależy też od oczekiwań konsumenta, probantom nie powiedziano, co jest zawarte w joincie.

A mógł to być cannabis zawierający THC bądź też odmiana konopi niezawierająca THC. Również zmieszany z nim tytoń mógł albo zawierać nikotynę bądź też nie. Każdy joint zawierał więc albo cannabis oraz tytoń, cannabis bez THC oraz tytoń, cannabis oraz tytoń bez nikotyny, jak również zarówno cannabis bez THC jak i tytoń bez nikotyny.

Wyniki badania okazały się być jednoznaczne. Po cannabisie zawierającym THC probanci odczuwali high, po konopi bez THC nie odczuwali nic. Niezależnie od tego, czy zmieszany z cannabisem tytoń zawierał nikotynę czy nie, probanci nie odczuwali żadnej różnicy.

„Istnieje mit mówiący o tym, że cannabis z tytoniem wywoła u palącego mocniejszy high, jednak nam udało się ustalić, że tytoń nie nasila odczuwanego highu.” – wyjaśnia Chandni Hindocha.

Nawet jeśli jest to dla wyniku badań nieistotne, czy cannabis jest zmieszany z tytoniem czy też nie to jest pewnym, że palnie tytoniu stanowi dodatkowe zagrożenie dla zdrowia palacza. Ponadto istnieją wskazówki z prac badawczych, że palnie tytoniu sprzyja rozwojowi uzależnienia od cannabisu.

Źródła:
University College of London (31.3.2017) (ucl.ac.uk/news/news-articles/0517/310517-tobacco-cannabis)

Hindocha, C., Lawn, W., Freeman, T. P. & Curran, H. V. (2017). Individual and combined effects of cannabis and tobacco on drug reward processing in non-dependent users. Psychopharmacology, DOI 10.1007/s00213-017-4698-2

Hindocha, C., Freeman, T. P., Xia, J. X., Shaban, N. D. C. & Curran, H. V. (2017). Acute memory and psychotomimetic effects of cannabis and tobacco both ‘joint’ and individually: a placebo-controlled trial. Psychological Medicine, DOI:10.1017/S0033291717001222

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.