Studenci nadużywający alkoholu wykazują podobne wzorce fal mózgowych jak alkoholicy


feminizowane nasiona marihuany

Według badań nadużywanie alkoholu zmienia aktywność mózgu u młodych ludzi. Jest to możliwie wczesna wskazówka na uszkodzenia mózgu. Jak wiadomo nasz mózg znajduje się „pod prądem”. Każda komórka nerwowa wytwarza małe impulsy elektryczne. Poprzez wzajemne oddziaływanie wszystkich komórek nerwowych wytwarzają się różne wzorce fal mózgowych, które można zarejestrować za pomocą elektrod. Na elektroencefalogramie (EEG) ukazują się różne krzywe, które w zależności od aktywności umysłowej wykazują inny wzór.

Według istniejących już badań upijanie się może już w młodych latach zmniejszyć wydajność poznawczą. Przewodnik badań Eduardo López-Caneda oraz jego zespół chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, czy doświadczenie nadużywania alkoholu jest widoczne w falach mózgowych, gdy mózg znajduje się w stanie spoczynku, czyli nie jest obciążany przez testy umysłowe.

W tym celu naukowcy przebadali 80 studentów znajdujących się na pierwszym semestrze studiów. Ich średni wiek wynosił 18 lat. Połowa uczestników w przeciągu ostatnich 30 dni przynajmniej raz się upiła. Druga połowa uczestników jeszcze nigdy nie była upita. Z reguły mówi się o stanie nietrzeźwości, gdy mężczyzna wypił minimum pięć a kobieta minimum cztery albo więcej napoi alkoholowych w przeciągu dwóch godzin.

W bezpośrednim porównaniu grup wykazano znaczne różnice w aktywności mózgu. U studentów, którzy przynajmniej raz byli upici udowodniono zwiększoną aktywność fal beta oraz theta. Ale co to oznacza? Występowanie fal beta przy otwartych i theta przy zamkniętych oczach jest normalne. Jednak zdaniem naukowców silna aktywność w tych obszarach frekwencyjnych mówi o nadaktywności mózgu.

Może to skutkować tym, że osoby te będą gorzej reagować na bodźce zewnętrzne i przetwarzanie informacji w mózgu będzie szybciej przeciążone. Zaskakujące jest to, że te zmienione wzorce fal mózgowych u studentów są bardzo podobne do tych, jakie stwierdza się u osób uzależnionych od alkoholu. Jednak żaden ze studiujących nie spełniał kryteriów dla uzależnienia alkoholowego.

Zespół naukowców dlatego podejrzewa, że widoczne zmiany we wzorcach fal mózgowych dają pierwsze oznaki szkód mózgu albo opóźnienia w rozwoju, gdyż mózg w wieku 18 lat znajduje się jeszcze w fazie rozwoju.

Źródło:
López-Caneda, E., Cadaveira, F., Correas, A., Crego, A., Maestú, F. & Holguín, S. R. (2017). The Brain of Binge Drinkers at Rest: Alterations in Theta and Beta Oscillations in First-Year College Students with a Binge Drinking Pattern. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 11, 168.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.