Legalizacja Marihuany Zmniejsza Jej Dostępność Dla Nieletnich


feminizowane nasiona marihuany

Przeciwnicy legalizacji często uzasadniają swoje poglądy twierdzeniem, że jeśli marihuana będzie sprzedawana dorosłym w wyspecjalizowanych sklepach pod rygorem surowych zasad, zwiększy się zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Oznaczałoby to, że kontrolowany dostęp osób dorosłych do marihuany może również prowadzić do wzrostu jej spożycia przez młodzież.

Ukrywa się fakt, że w obecnych warunkach na czarnym rynku nie wymaga się dokumentów tożsamości i dokumentów potwierdzających wiek, a liczba młodych konsumentów stale rośnie pomimo ogólnego zakazu. Nie uwzględnia się również dowodów naukowych potwierdzających brak zmian w nastawieniu do konopi indyjskich oraz brak wzrostu liczby osób zażywających konopie indyjskie wśród młodzieży na terenach, które zniosły prohibicję.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w Kanadzie, legalizacja marihuany do celów rekreacyjnych może nawet utrudnić nastolatkom dostęp do substancji odurzających. Według sondażu, regulowana sprzedaż marihuany w wyspecjalizowanych sklepach sprawiła, że młodym ludziom nie jest już tak łatwo zdobyć marihuanę, jak w czasach prohibicji.

Spadek o 27 Procent

Ankieta przeprowadzona wśród kanadyjskiej młodzieży przez Wydział Nauk o Zdrowiu Publicznym Uniwersytetu Waterloo pokazuje, że od czasu legalizacji nastąpił znaczny spadek liczby osób, które kiedyś twierdziły, że konopie indyjskie są łatwe do zdobycia. Odsetek ten znacznie by się zmniejszył, jak świadczą dane z badania opublikowanego w czasopiśmie „Archives of Public Health”. W tym celu kanadyjscy badacze przeanalizowali postrzeganie przez młodych ludzi dostępności produktów z konopi indyjskich.

Okazało się, że odsetek nieletnich, którzy stwierdzili, że konopie indyjskie są łatwo dostępne, spadł o 27%. Odwołano się do danych z 2018 roku, w którym Kanada zalegalizowała rynek konopi indyjskich w całym kraju – i porównano je z obecnie zweryfikowanymi sprawozdaniami z 2020 roku. Stwierdzono również, że zażywanie marihuany przez młodych ludzi zmniejszyło się w tym okresie.

Chociaż istnieje coraz więcej badań koncentrujących się na badaniu zmian w używaniu konopi indyjskich wśród młodzieży od czasu wejścia w życie przepisów dotyczących konopi indyjskich, wydaje się, że niewiele badań dotyczy zmian w postrzeganiu dostępności w tej grupie wiekowej, wyjaśniają autorzy.

W odpowiedzi na to, badanie dostarcza unikalnych i nowatorskich dowodów na to, jak postrzeganie dostępu do konopi indyjskich przez młodych ludzi zmieniło się od czasu wejścia w życie ustawy o konopiach indyjskich. „Nasze dane sugerują, że w naszych dużych badaniach wśród młodzieży postrzeganie łatwego dostępu do konopi indyjskich zmniejszyło się od czasu legalizacji oraz podczas wczesnej i trwającej pandemii COVID-19”.

Podobna Sytuacja w USA

Jak dodaje NORML.org, zapisy ze Stanów Zjednoczonych niejednokrotnie wykazywały podobne tendencje. W tym przypadku dane z USA mogłyby wykazać, że po wprowadzeniu legalizacji na poziomie krajowym nie nastąpił znaczący wzrost zażywania konopi indyjskich wśród młodzieży.

Według raportu US Centers for Disease Control and Prevention z maja 2023 roku odsetek uczniów szkół średnich, którzy kiedykolwiek spróbowali marihuany, spadł między 2011 a 2021 rokiem o 30 procent. Stało się to w czasie, gdy prawie połowa wszystkich stanów USA zalegalizowała marihuanę. W tym samym okresie o podobną wartość procentową zmalał też odsetek uczniów, którzy twierdzą, że obecnie zażywają konopie indyjskie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo dobra wiadomość zarówno dla zwolenników legalizacji, jak i dla jej krytyków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.