Konsumenci w Różny Sposób Reagują Na Syntetyczne Cannabinoidy

Wygląda na to, że sztucznie wyprodukowany cannabinoid o nazwie JWH-018 wydaje się nie mieć jednakowego wpływu na osoby, które go spożywają. Wynika to z eksperymentalnego badania, które zostało przeprowadzone w Holandii.

Konsumenci w Różny Sposób Reagują Na Syntetyczne Cannabinoidy, GanjaFarmer, Ganja Farmer

Pierwotnie syntetyczne cannabinoidy były wykorzystywane do podstawowych badań. Amerykański chemik John W. Huffman opracował syntetyczne cannabinoidy, aby lepiej zrozumieć system endokannabinoidowy, który znajduje się w ludzkim organizmie. On i jego zespół publikowali wyniki swoich badań w publicznie dostępnych artykułach. Były one oczywiście czytane również przez ludzi o innych zainteresowaniach. W 2009 roku okazało się, że mieszanka ziół o nazwie Spice, czyli słynny dopalacz, została spryskana syntetycznym cannabinoidem JWH-018 w celu uzyskania efektu, który jest podobny do działania konopi indyjskich.

Podobnie jak THC, ta sztuczna substancja wiąże się z receptorami cannabinoidowymi w naszym organizmie. Jednak efekt JWH-018 jest od czterech do pięciu razy silniejszy niż efekt THC, ale nie zawsze. Zespołowi badawczemu kierowanemu przez Eefa Theunissena udało się udowodnić w swoim eksperymencie, że JWH-018 ma różny wpływ na swoich użytkowników.

Zespół w kontrolowanych warunkach poddał grupę 10 kobiet i 7 mężczyzn, którzy mieli już doświadczenia z marihuaną, badaniom. Probanci nie wiedzieli jednak, czy inhalują JWH-018, czy też placebo bez zawartości od narkotyków. Następnie przeprowadzili serię testów, aby ocenić, jak bardzo odurzone czują się badane osoby.

Brak działania albo bardzo silnie działanie JWH-018

Subiektywne oddziaływanie było bardzo zróżnicowane. Dziewięciu probantów nie odczuło praktycznie żadnego efektu. Pozostałe osoby czuły się lekko na highu albo oceniali swój rausz w 10-stopniowej skali na najwyższy. Subiektywne odczucie rauszu znalazło również odzwierciedlenie w ich badaniach krwi. Wyższe stężenie syntetycznej substancji czynnej we krwi wykryto u osób, które czuły się mocno odurzone.

Zespół badawczy przypuszcza, że różne efekty mogą być wyjaśnione, przynajmniej częściowo, przez indywidualne różnice w inhalacji materiału. Probanci powinni byli wdychać substancję czynną z waporyzatora na jednym wdechu. Wygląda na to, że każda z nich zrobiła inny wdech.

Czasowe opóźnienie oddziaływania zwiększa ryzyko przedawkowania

Theunissen i jej zespół wskazują również, że konsumenci dostępnych na rynku mieszanek ziołowych, czyli dopalaczy, nie są w stanie oszacować stężenia składnika aktywnego, jaki jest w nich zawarty. Badania wykazały, że składnik aktywny różni się w zależności od tego, na jaką paczkę trafimy i może być nawet nierównomiernie rozłożony w jednym opakowaniu. Wdychana dawka może zatem podlegać silnym wahaniom, podobnie jak było to widoczne w eksperymencie.

Badanie wykazało również, że istnieje czasowe opóźnienie pomiędzy stężeniem substancji czynnej we krwi a subiektywnie odczuwanym oddziaływaniem substancji. Konsumenci dostrzegaliby więc czasami efekt później niż sugerowałyby to zawartości krwi. Takie zjawisko znacznie zwiększa ryzyko przedawkowania, co czasem może mieć poważne konsekwencje.

Źródła:
Theunissen, E. L., Hutten, N. R. P. W., Mason, N. L., Toennes, S W., Kuypers, K. P. C. & Ramaekers, J. G. (2019). Neurocognition and Subjective Experience Following Acute Doses of the Synthetic Cannabinoid JWH-018: Responders Versus Nonresponders. Cannabis and Cannabinoid Research, 4(1), 51-61.

Wiley, J. L., Marusich, J. A., Huffman, J. W., Balster, R. L. & Thomas, B. F. (2011). Hijacking of Basic Research: The Case of Synthetic Cannabinoids. Methods Rep RTI Press, 17971. doi: 10.3768/rtipress.2011.op.0007.1111.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana, konopie indyjskie, cannabis, wszystko na temat.