Młodzież Nie Jest Świadoma Ryzyka Powodowanego Przez Mieszane Spożycie Różnych Narkotyków


feminizowane nasiona marihuany

Konsumpcja mieszana może mieć fatalne skutki. Młodzi ludzie nie są jednak tego w pełni świadomi, jak wynika z badań przeprowadzonych w Szwajcarii.

Speed na pobudzenie, alkohol na dobry nastrój, marihuana dla relaksu. Niektórzy ludzie mieszają narkotyki mniej lub bardziej celowo, aby osiągnąć określone efekty. Inni spożywają wiele substancji spontanicznie, bez większego zastanowienia. Jedno i drugie może mieć fatalne skutki. Według jednego z raportów od 2018 roku w Szwajcarii zmarło co najmniej 33 nastolatków po mieszanym zażyciu narkotyków.

Pod kierownictwem Coriny Salis Gross zespół z Instytutu Badań nad Uzależnieniami i Zdrowia Uniwersytetu w Zurychu bada spożycie mieszane wśród osób w wieku 14-20 lat. Obecnie dostępne są pierwsze pośrednie wyniki badania.

Częste Spożywanie Więcej Niż Dwóch Substancji

Wyniki badań wskazują, że wielu nastolatków nie jest w pełni świadomych rzeczywistego ryzyka. Około połowa respondentów stwierdziła, że zażywa więcej niż dwie substancje na raz. Konsumpcja mieszana jest często spontaniczna. Młodzi ludzie przed podjęciem konsumpcji zazwyczaj nie mają czasu na zapoznanie się z jej zagrożeniami.

Jednocześnie wielu młodych ludzi uważa się za dobrze poinformowanych. Zdaniem zespołu badawczego nie jest jednak jasne, w jaki sposób źródła informacji, takie jak media społecznościowe, dostarczają rzetelnych informacji.

Strach Przed Karą w Awaryjnych Sytuacjach

W sytuacjach krytycznych, w nagłych wypadkach, nastolatki często unikają szukania pomocy. Powodem jest obawa przed karą za zażywanie narkotyków lub obawa przed poniesieniem kosztów leczenia.

Problemem jest również to, że niektórzy respondenci twierdzą, że mieszają substancje w celu złagodzenia lęku lub innych negatywnych emocji. Dlatego młodzi ludzie powinni być zachęcani nie tylko do zdobywania lepszych informacji, ale także do korzystania z profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.