Ryzyko Spowodowane Spożyciem Marihuany w Trakcie Ciąży


feminizowane nasiona marihuany

Niebezpieczeństwa związane ze spożyciem marihuany w ciąży prowadzą do zwiększonej zachorowalności i umieralności matek oraz noworodków. Wykazało to badanie przeprowadzone przez Kristin C. Prewitt i Sarenę Hayer z Oddziału Położnictwa i Ginekologii oraz Pediatrii w Oregon Health & Science University w Portland.

Cele Badania

Ze względu na zmiany legislacyjne w sprawie legalizacji konopi indyjskich wzrasta rozpowszechnienie zażywania marihuany w czasie ciąży. Konopie indyjskie są najczęściej nielegalnie używanym narkotykiem na poziomie federalnym w Stanach Zjednoczonych w czasie ciąży. Celem badania jest ocena okołoporodowych następstw związanych z prenatalnym zaburzeniem zażywania konopi indyjskich.

Metody Badawcze

Naukowcy przeprowadzili retrospektywne badanie kohortowe z wykorzystaniem danych zawartych w wypisach ze szpitala w Kalifornii i statystyk życiowych, nie uwzględniając anomalnych porodów jednorodzinnych, które miały miejsce między 23 a 42 tygodniem ciąży. Tak zwany Test χ2 i wielowymiarowa regresja logistyczna zostały wykorzystane do analizy statystycznej.

Wyniki Badania

W badaniu łącznie wzięło udział 2.380.446 pacjentek, a 9.144 (0,38%) zażywało konopie indyjskie w czasie ciąży. Istniało znamiennie zwiększone ryzyko wystąpienia niepożądanych następstw porodowych, w tym nadciśnienia ciążowego i ciężkiej zachorowalności matek.

Zaburzenia prenatalne spowodowane zażywaniem konopi indyjskich były również związane ze zwiększonym ryzykiem powikłań w noworodków, w tym zespołu niewydolności oddechowej prowadzącej do przyjęcia na oddział intensywnej terapii noworodków jak i nawet zgonu niemowląt. Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy pomiędzy martwym porodem a hipoglikemią.

Wnioski

Badanie sugeruje, że prenatalne zaburzenie w postaci zażywania konopi indyjskich jest związane ze zwiększoną zachorowalnością i umieralnością matek i noworodków. Ponieważ zaburzenia zażywania konopi indyjskich stają się coraz częstsze w czasie ciąży, wyniki tego badania mogą pomóc w prekoncepcji i poradnictwie prenatalnym.

Zażywanie konopi indyjskich w czasie ciąży wiąże się ze śmiertelnością nienarodzonego dziecka. Również wcześniejsze badania wykazały szkodliwość dla dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.