Konusmenci Cannabisu Spożywają Więcej Alkoholu


feminizowane nasiona marihuany

Ten, kto spożywa cannabis, najczęściej pije też alkohol, a czasami nawet obydwie te używki na raz. Według amerykańskich badań młodzi ludzie spożywający obydwie substancje, częściej zaglądają głębiej do kieliszka niż osoby, które nie palą marihuany.

Niektórzy mężczyźni spożywają 10 albo więcej szklanek alkoholu przy jednej okazji. Prowadząca badania, Ashley Linden-Carmichael, i jej zespół opisują tę formę szczególnie niebezpiecznego picia alkoholu jako szczególnie intensywną formę jego spożywania. U kobiet limit wynosi 8 szklanek. Potocznie możemy tutaj mówić o piciu do upadłego.

Badanie przeprowadzone z udziałem młodych osób wykazało, że osoby spożywające cannabis i alkohol wykazują stosunkowo wysoką tendencję do tej ekstremalnej formy nadużywania alkoholu.

Osoby spożywające marihuanę zazwyczaj spożywają również alkohol
Zespół badawczy przeprowadził wywiad z 1.035 młodych osób w wieku od 18 do 25 lat na temat ich spożywania alkoholu oraz marihuany. Spośród badanych 42% stwierdziło, że pije tylko alkohol, a 57% spożywało jednocześnie alkohol i marihuanę przynajmniej raz w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Tylko 2% respondentów spożywało marihuanę, ale nie piło alkoholu. Pozostało 1.017 osób spożywających tylko alkohol, które zostały wzięte pod uwagę w analizą.

Ocena wykazała, że osoby spożywające i alkohol i marihuanę wydają się być bardziej nastawione na picie alkoholu niż osoby pijące tylko alkohol. Osoby spożywające jednocześnie marihuanę i alkohol nie tylko częściej piją alkohol, ale także w większych ilościach.

W tygodniu osoby te piją średnio trzy razy więcej niż osoby, które nie używają cannabisu. 84% osób o mieszanej konsumpcji to mężczyźni. Jednak wśród tych osób, które spożywają tylko alkohol, mężczyźni stanowili mniejszość – 46%.

Więcej problemów związanych z alkoholem przy konsumpcji mieszanej

Jak opisano na początku, ekstremalnie duże ilości alkoholu wlało w siebie 7% osób pijących tylko alkohol przynajmniej raz w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ponad trzy razy tyle osób, bo 25%, o mieszanej konsumpcji wykazało, że to szczególnie ryzykowne zachowanie związane z piciem alkoholu.

Nadmierne spożycie alkoholu nie pozostaje jednak bez konsekwencji. Osoby spożywające marihuanę i alkohol mają więcej problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, takie jak utrata świadomości, kłótnie i rękoczyny z innymi ludźmi lub częściej prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu.

Wyniki sugerują, że ryzyko wystąpienia negatywnych skutków wydaje się zwiększać im częściej miesza się spożywanie marihuany i alkoholu.

Naukowcy podkreślają, że profilaktyka zażywania narkotyków powinna zatem koncentrować się w mniejszym stopniu na pojedynczych substancjach, a w większym stopniu na zażywaniu mieszanym, ponieważ jest to nie tylko stosunkowo częste, ale również związane ze zwiększonym ryzykiem.

Źródło:

Linden-Carmichael, A., Stamates, A., L, & Lau-Barraco, C., (2019). Simulateneous Uso f Alcohol and Marijuana Patterns and Individual Differences. Substance Use & Misuse

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.