Przewlekłe -wynagrodzenie-


feminizowane nasiona marihuany

Jedno z aktualnych badań zarejestrowało większe aktywności w mezolimbicznym szlaku dopaminergicznym mózgu u przewlekłych długoterminowych palaczy cannabisu podczas otrzymywania zewnętrznych bodźców, które stoją w połączeniu z cannabisem.

Do przeprowadzenia badania pod okiem specjalistów z University of Texas poddano 59 dorosłych osób, które minimum od 12 lat dzień w dzień konsumują cannabis, badaniu rezonansem magnetycznym w celu pomiaru aktywności mózgu.

Dla porównania wyników poproszono jeszcze 70 osób, które jeszcze nigdy w życiu nie konsumowały i w dalszym ciągu nie konsumują cannabisu, o opisanie odczuwanego bodźca po tym, jak pokazano każdemu z osobna zdjęcia o tematyce zażywania cannabisu. Na zdjęciach widoczne były takie przedmioty, jak fajka, bongo czy blant.

Pod koniec poproszono te osoby o wskazanie obrazka z ulubionym owocem. Wyniki te porównano ze sobą, zwracając szczególną uwagę na rejon w mózgu, który zwany jest mezolimbicznym szlakiem dopaminergicznym. Rejon ten jest odpowiedzialny za tzw. odczucie wynagrodzenia.

Okazało się, że u osób konsumujących cannabis rejon ten był bardziej aktywny, gdy osoby te widziały obrazki związane z tematyką konsumpcji cannabisu.

Mimo, że te badania nie potwierdzają całkowicie przyczynowego związku, to równoległości reakcji nerwowych i wykazanego poziomu THC sugerują, że powstałe w mezolimbicznym szlaku dopaminergicznym zmiany poniekąd mają związek z konsumpcją cannabisu.

Nie jest to żadne nowe odkrycie, gdyż wiadomo już od dawna, że cannabis zmienia strukturę mezolimbicznego szlaku dopaminergicznego. Jest to fenomen porównywalny do uzależnienia od gier hazardowych, który również może stać się problemem socjalnym.

Oprócz badań, które pokazują i atestują szkodliwe działanie cannabisu, zależy naukowcom na tym, aby dowiedzieć się jak cannabis może pomóc przy uzależnieniach od alkoholu i lekarstw. Pozostaje jeszcze dodać, że cannabisie posiada żadnego znaczącego potencjału do uzależnienia.

Łącznie około 9% wszystkich konsumentów uzależnia się od palenia marihuany i to w dużym stopniu przez to, że jest ona mieszana z tytoniem, który to właśnie wywołuje nałóg. Tym samym cannabis znajduje się na tej samej pozycji co kawa i daleko za alkoholem (15%) i nikotyną (32%).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.