Cannabis sprzyja powstaniu schizofrenii


feminizowane nasiona marihuany

Przez ostatnie dziesięciolecia szereg badań próbował odpowiedzieć na pytanie, czy i w jaki sposób zażywanie konopi jest związane z zaburzeniami psychotycznymi, takimi jak np. schizofrenia. Australijski zespół badawczy dokonał przeglądu różnych badań i doszedł do wniosku, że konopie prawdopodobnie przyspieszają wystąpienie schizofrenii u zagrożonych osób.

W badaniach od dawna obserwowano związek pomiędzy zażywaniem konopi i zaburzeniami psychotycznymi. Ale istnieją różne sposoby wyjaśnienia tej relacji: Sama konsumpcja cannabisu może być przyczyną wybuchu psychozy, która nie wystąpiłaby w innych okolicznościach. Możliwe jest również, że stosowanie marihuany wywołuje psychozy tylko u ludzi, którzy i tak już są na nie narażeni. Zażywanie konopi indyjskich nie byłoby w takich przypadkach jedyną przyczyną, lecz jedynie wywoływałoby wybuch utajonej (bazowej) psychozy. Ponadto nie jest wykluczone, że oba i konsumpcja konopi i psychoza mogą być spowodowane przez inne czynniki.

Schizofrenia jest specyficznym zaburzeniem psychotycznym i bardzo poważną chorobą psychiczną. Towarzyszy temu zawsze utrata rzeczywistości, który charakteryzuje się urojeniami, jak paranoja i / lub halucynacje. Często cierpiący całkowicie odizolowują się od środowiska albo popełniają samobójstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana THC i rośliny konopi oraz cannabis CBD, to tematyka blogu konopnego Ganja Farmer.