Jakie ryzyka powoduje cannabis w ciąży ?

Badania nad skutkami zażywania konopi podczas ciąży na noworodka do tej pory nie były w stanie dostarczyć żadnych jasnych wyników.

Jakie ryzyka powoduje cannabis w ciąży ?, GanjaFarmer, Ganja Farmer

Informacje dotyczące niższej masy urodzeniowej dziecka lub późniejszych problemów z zachowaniem nie są w pełni wyjaśnione. Omawiane są również zaburzenia mowy, pamięci i uczenia się dla nienarodzonego dziecka w wyniku zażywania przez matkę konopi podczas ciąży.

Istnieją jednak przesłanki, że zażywanie konopi indyjskich wzrasta prawdopodobieństwo ciąży z ryzykiem, ponieważ THC może uniemożliwić implantację zarodka w macicy.

Dobra rada:
Ze względu na możliwy wpływ konopi na dziecko w łonie matki, należy unikać jej konsumpcji w czasie ciąży. Kobiety w ciąży nie powinny palić jointów, w których jest zmieszany tytoń, ponieważ już sam tytoń może uszkodzić płód.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Copyright © GanjaFarmer.info - Marihuana, konopie indyjskie, cannabis, wszystko na temat.